Airsoft Granaten

Airsoft granaten

Beste leden,

Alle leden van de NABV hebben een vrijstelling voor het voorhanden hebben en het verrichten van benoemde handelingen van voorwerpen/apparaten die vallen onder Cat I, sub 7 van de Wet wapens en munitie. Als NABV lid mogen we dus lucht-, gas- of veerdruk apparaten hebben die een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens.

Deze vrijstelling geldt echter niet voor lucht-, gas- of veerdrukwapens die een sprekende gelijkenis vertonen met voor ontploffing bestemde voorwerpen zoals bijvoorbeeld granaten of mijnen. Veel spelers hebben echter wel behoefte om voorwerpen te gebruiken die men kan gebruiken (gooien of plaatsen) die BB’s verschieten of verstrooien.

Deze niet op ‘vuurwapens’ gelijkende voorwerpen vallen in de basis buiten het bereik van onze vrijstelling, echter als NABV doen we ons best om zoveel mogelijk te onderzoeken welke voorwerpen niet onder het verbod op replica explosieven hoeven te vallen. Hiervoor schakelen wij regelmatig een onafhankelijk en gespecialiseerd gerechtelijk deskundige in en stellen hier deze informatie ter beschikking aan onze leden.

Wij gaan er dan ook vanuit dat de voorwerpen die hier in de rapportages voorkomen gebruikt kunnen worden tijdens wedstrijden en evenementen. Uiteraard indien de organisatie waar je wilt spelen deze toestaat. Check dit voor je gaat spelen bij de betreffende organisatie. Alleen de varianten die zijn onderzocht en waar een onafhankelijk oordeel over is geschreven zijn toegestaan. Deze voorwerpen verschieten/verstrooien BB’s zoals ook in onze airsoft apparaten gebruikt worden.

Bijgaande rapporten geven een aantal voorwerpen weer die gebruikt mogen worden zoals we ook airsoft apparaten mogen gebruiken.

LET WEL GOED OP: de NABV gaat af op het advies van een als deskundig te achten autoriteit en probeert haar leden zo goed en deugdelijk mogelijk te informeren maar door de aard van de betreffende bepaling blijft het altijd de inschatting van deze specialist.