Menu
De NABV

BESTUUR

 Alex Jan
 Luuk Icarus 
Voorzitter Vice-voorzitter Penningmeester Algemeen bestuurslid Secretaris
Dhr. O.A.H. Leenders
Dhr. J. van Rijn
Dhr. L. van Hulten
Mr. I. van der Kolk
Dhr. M. van Mierlo

Bestuursleden kunnen gekozen worden voor een termijn van vier jaar. De Ledenraad kan een bestuurslid nog tweemaal vier jaar herbenoemen.
Bestuurders van de NABV hebben een gedragscode ondertekend.
Hieronder staat het Rooster van Aftreden waarin de details aangaande de termijnen zijn opgenomen.