Menu
De NABV

LEDENRAADSVERKIEZING 2019Het is zover! De ledenraadsverkiezingen 2019 gaan bijna van start. Heb jij een duidelijk idee over hoe de airsoftsport zich de komende jaren moet gaan ontwikkelen? En weet jij de leden van de NABV te vertegenwoordigen? Blijf dan niet langer aan de zijlijn staan en lees verder! 

WAT IS DE LEDENRAAD?

De ledenraad is het controlerende orgaan van de vereniging. De ledenraad bestaat momenteel uit 13 leden en wordt 1 keer in de drie jaar geheel herkozen. Lees hier meer over de ledenraad.

WAT GA JE DOEN?
 
Als ledenraadslid vertegenwoordig je de leden van de NABV. Dit betekent dat je bestuur en beleid toetst aan de belangen van de leden. Wij rekenen op een proactieve houding en actieve deelname in ledenraadsvergaderingen. Je kunt rekenen op een dynamische rol waarbij naast vaste onderdelen zoals het goedkeuren van de begroting en toezicht uitoefenen op het bestuur ook actualiteiten aan bod komen. 

In onderstaande video vertellen ledenraadsleden Mark-Ivo van Ooijen en Bas Scholts meer over hun werkzaamheden voor de ledenraad.BEN JIJ GESCHIKT ALS LEDENRAADSLID?
Als ledenraadslid is het belangrijk (naast dat je natuurlijk lid bent van de NABV) dat je :  
 • Contacten onderhoud met airsoftspelers; 
 • Liefde hebt voor de sport; 
 • Integer en betrokken bent; 
 • Samenwerken je kracht is (ook bij tegengestelde belangen). 

  Lees hier het volledige functieprofiel. 

 • VERKIESBAAR STELLEN
  In de periode van 22 april t/m 12 mei kun je kandidaat stellen voor de ledenraad. Je kunt je verkiesbaar stellen via onderstaande link.
  VERKIESBAAR STELLEN LEDENRAADSVERKIEZING

  TOETSINGSCOMMISSIE
  Na het invullen van het formulier op de website, wordt je aanmelding getoetst aan het functieprofiel. Het bestuur stelt hiervoor een toetsingscommissie samen. In week 20 en 21 zal de commissie de binnengekomen kandidaatstellingen beoordelen.

  STEMMEN OP JE FAVORIETE KANDIDAAT
  De verkiezingen zijn van 27 mei t/m 7 junii. In deze periode kun je op je favoriete kandidaat stemmen. Elk lid krijgt 1 stem. Zorg dus dat je stemt op de kandidaat die jouw belangen het beste behartigt in de ledenraad! Op 27 mei ontvang je per mail een unieke code waarmee je jouw stem kunt uitbrengen. 
  De uitslag van de verkiezingen wordt op 8 juni bekend gemaakt.