Menu
Ledenraadsverkiezing 2019

INTERVIEW LEDENRAADSLID: MARK-IVOMaak kennis met Mark-Ivo van Ooijen (35). In het dagelijks leven ontwikkelt en onderzoekt Mark-Ivo sensoren bij een bedrijf in het Brabantse Drunen. In zijn vrije tijd vind je hem op de airsoft velden én bij de ledenraad van de NABV! Om jullie een duidelijk beeld te geven over het reilen en zeilen van de ledenraad, mochten wij Mark-Ivo een aantal vagen stellen. 

Zeg Mark-Ivo, hoe ben je eigenlijk bij airsoft terecht gekomen?
 
Ik ben 15 jaar geleden begonnen! Toen was ik 20 jaar.Een klasgenoot nodigde me uit voor een airsoft evenement in België. In eerste instantie dacht ik nog ‘wat moet ik daarmee?’ en ‘dat boeit me niet’, maar na één keer airsoften was ik meteen verslaafd, haha. Sindsdien heb ik me goed beziggehouden met airsoftsport. 

En na een tijdje dacht je ‘laat ik bij de ledenraad gaan’? 
Nou, ik vind de sport natuurlijk hartstikke leuk maar ik wilde ook graag ook iets kunnen betekenen voor de airsoft in Nederland. Ik wilde mijn visie, en ook die van mijn achterban uiteraard, doorvoeren in de airsoft in Nederland. Bij de eerste verkiezingen voor de ledenraad in 2013 heb ik me dan ook verkiesbaar gesteld. 

Ga je je dit jaar eigenlijk weer verkiesbaar stellen? 
Jazeker. Ik zit er inmiddels wel al drie termijnen, maar tot ik het gevoel heb dat we echt een voltallige en representatieve ledenraad hebben, blijf ik. We hebben momenteel een ledenraad met 13 leden. Dat is natuurlijk belachelijk weinig op 18.000 leden. Voor een representatieve ledenraad zullen we dus echt meer ledenraadsleden moeten hebben. 

Wat waren je verwachtingen rondom de ledenraad toen je je verkiesbaar stelde? 
Ik had al wat ervaring met andere ledenraden, maar ik verwachte met name een informele cultuur en een gezellige sfeer. En dat is ook zo uitgepakt! 

En, nu je er zelf in hebt gezeten, wat mag er verwacht worden van mensen die zich verkiesbaar stellen voor de ledenraad? 
Om bij de ledenraad te zitten is het vooral van belang dat je de airsoftsport leuk vindt. Verder is het wel zo handig als je een beetje inlevingsvermogen hebt. Je zult je namelijk zo af en toe moeten kunnen inleven in de standpunten van anderen. Ook communicatieve vaardigheden zijn belangrijk want je moet goed je standpunten kunnen uitleggen en goed kunnen discussiëren. Wie vooral niet in de ledenraad moeten komen zijn de mensen die altijd klagen maar verder geen oplossingen aandragen, daar kunnen we niet zo veel mee. 

Ik begrijp dat er dus wel eens een goede discussie plaatsvindt binnen de ledenraad. Heb je een voorbeeld van een moeilijke beslissing waar jullie over hebben gediscussieerd? 
Ja hoor. We hadden laatst een discussie over de veiligheidsregels. De oude regels volstonden niet en moesten worden aangescherpt. Alleen dat aanscherpen van de regels kan sommige mensen wel eens tegen de borst stuiten. Je moet dan aftasten wat iedereen wil en gaan schipperen. Het zijn natuurlijk vooral de verschillende meningen die beslissingen moeilijk maken. Maar juist die verschillende meningen maken de taken van de ledenraad ook zo interessant. 

Wat is jouw rol eigenlijk precies binnen de ledenraad? 
In de ledenraad zijn er eigenlijk geen specifieke rollen. Ik werkte voornamelijk rondom mijn visie: de non-commercie van airsoft. Ik wil graag dat airsoft meer wordt gezien zoals bijvoorbeeld een voetbalclub, waarbij het terrein gewoon wordt gefaciliteerd. Bij een voetbalclub betaal je ook geen €25 euro per keer dat je het veld op wilt, waarom bij airsoft dan wel? 

Dat is wel iets om trots op te zijn! Zijn er nog andere dingen die je de afgelopen jaren hebt bereikt waar je trots op bent? 
Jazeker! Het vestigen van het Nationaal Airsoft Centrum bijvoorbeeld. Dat centrum heeft airsoft echt beter op de kaart gezet in Nederland. En ook de laatste statutenwijzigingen zijn wel iets waar ik trots op ben. Die wijzigingen zorgen er mede voor dat de bond mee kan blijven groeien met de groei van de totale vereniging. O ja, ik ben ook wel trots op de wijzigingen in de veiligheidsregels waar ik het eerder over had. Die regels kunnen namelijk dienen als voorbeeld voor andere landen. Dit soort professionalisering zorgt ervoor dat wij in Nederland voor mijn gevoel wel vooroplopen in de organisatie van de airsoftsport. Kort gezegd ben ik gewoon trots op het feit dat wij een ‘airsoftclubje’ tot een hele organisatie hebben verheven. 

Kost het eigenlijk veel tijd om bij de ledenraad te zitten? 
Nee, dat valt reuze mee. Het kost je enkele zaterdagen per jaar. Volgens mij hebben we in 2018 zo’n vier á vijf keer vergaderd. Er gaat natuurlijk wel ook tijd zitten in het beantwoorden van mails en het inlezen op stukken. Het is natuurlijk belangrijk om contact te houden met de leden en je achterban. Maar als je je gewoon bezighoudt met airsoft en wat er speelt dan gaat dat vanzelf. 

Als je nog even in het kort moet zeggen waarom iemand zich op zou moeten geven voor de ledenraad, wat zou je dan zeggen? 
Heel simpel: als je je geroepen voelt om de vereniging te vertegenwoordigen en affiniteit hebt met de airsoftsport, geef je op! O ja, en ben je een vrouw, dan kunnen we je al helemaal goed gebruiken. Het is goed voor de sport om te laten zien dat het niet zo een macho sport is maar dat er ook vrouwen deelnemen.