Bestuur

Binnen de NABV werken beroepskrachten en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze samen. Het verenigingsbureau staat onder leiding van een door het bestuur aangestelde directeur. Daarnaast wordt de belangenvereniging aangestuurd door het bestuur en de ledenraad. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het verenigingsbureau.

Bestuur

Voorzitter
Dhr. O.A.H. Leenders

Secretaris
Dhr. M. van Mierlo

Penningmeester
Dhr. J. van Rijn

Algemeen bestuurslid
Mr. I. van der Kolk

Algemeen bestuurslid
Dhr. V.J.M. Sinke

Bestuurstermijn

Bestuursleden kunnen gekozen worden voor een termijn van vier jaar. De Ledenraad kan een bestuurslid nog tweemaal vier jaar herbenoemen.
Bestuurders van de NABV hebben een gedragscode ondertekend.
Hieronder staat het Rooster van Aftreden waarin de details aangaande de termijnen zijn opgenomen.

Heb je vragen aan het bestuur? Mail hen dan via bestuur@nabv.nl.

contact met ons

Heb je vragen aan het bestuur?
Mail hen dan via:

Vacatures