Ledenraad

Binnen de NABV werken beroepskrachten en vrijwilligers op gelijkwaardige wijze samen. Het verenigingsbureau staat onder leiding van een door het bestuur aangestelde directeur. Daarnaast wordt de belangenvereniging aangestuurd door het bestuur en de ledenraad. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het verenigingsbureau.

De Ledenraad

De NABV heeft inmiddels meer dan 20.00 leden. Het is onmogelijk om met al die leden tegelijkertijd te vergaderen en om snel tot besluiten te komen.
Slagvaardigheid en snelheid zijn tegenwoordig wel een vereiste om voldoende te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarom is er voor gekozen om een vertegenwoordiging van de leden in te stellen in de vorm van een Ledenraad.
Dat is te vergelijken met de Volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer, een kleine groep vertegenwoordigt de inwoners van het land.

Ledenraadsleden zijn direct gekozen door en voor de NABV leden.
Als ledenraadslid zit je zonder zonder last of ruggespraak in de ledenraad.
Dat wil zeggen dat je op eigen titel in de ledenraad zit en geen specifieke
doelgroep vertegenwoordigt.

Wie vormen de Ledenraad?

De NABV heeft 2 soorten leden, individuele leden en airsoftorganisaties.
De ledenraad bestaat uit 30 leden.
Hiervan zijn de zetels van de 6 stemgerechtigde afgevaardigden die de lid-airsoftorganisaties vertegenwoordigen op dit moment nog niet gevuld.

Wat doet de Ledenraad?

De ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden en als zodanig het controlerend orgaan van de vereniging. De ledenraad bespreekt in haar vergaderingen alle zaken die van belang zijn voor de NABV. De belangrijkste taak van de ledenraad is om toezicht te houden op het bestuur. Dit doet de ledenraad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en jaarlijks de financiën te keuren. In sommige gevallen moet het bestuur vooraf goedkeuring vragen aan de ledenraad om zaken aan te schaffen en/of handelingen te kunnen doen.  De ledenraad benoemd ook bestuursleden van de NABV met dien verstande dat één of meer bestuursleden, mits minder dan de helft, door het bestuur worden benoemd.

Samenstelling ledenraad

Op alfabetische volgorde

 • Cliff van Amen
 • Louis Benoist
 • Michel Bons
 • Nathalie Borsboom
 • Steven Bos
 • Jasper Elsinga
 • Erwin Franconi
 • Joey Hoendervangers
 • Maarten Leusink
 • Michel Mosterd
 • Mark-Ivo van Ooijen
 • Baran Ozdemir
 • Lennart de Pender
 • Joris van Rijn
 • Bas Scholts
 • Mark Seykens
 • Christiaan Ulehake
 • Sven Veneberg
 • Maurice Vermeul
 • Erik Verrijzer
 • Erwin Verweij
 • Evert-Jan Wind
 • Bonny Wolters
 • Pim Zwiep

Heb je vragen aan de ledenraad? Mail hen dan via ledenraad@nabv.nl.

Termijn

Ledenraadsleden worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Kandidaat-ledenraadsleden zijn natuurlijk zelf ook gewoon NABV-lid. Leden van de ledenraad kunnen zich herkiesbaar stellen.

Ledenraadsverkiezingen

De laatste ledenraadsverkiezingen waren in mei/juni 2020.

contact

Heb je vragen aan de ledenraad?
Mail hen dan via:

video

Maurice vertelt je meer over de ledenraad
(filmpje opgenomen voor de NABV ledenraadsverkiezingen 2020)
Vacatures

airsoft disciplines

Team vs. Team

Speel samen (in competitie) tegen de andere groep.

Meer lezen

Kaartschieten

Vanuit een statische positie schiet je op het doelwit, een kaart, zonder tijdslimiet.

Meer lezen

IAPS

Haal zo snel mogelijk zoveel mogelijk punten door te schieten op de doelen in het parcours.

Meer lezen

Skirm

In samengestelde teams neem je het op tegen elkaar, buiten of binnen in een arena.

Meer lezen

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang vanaf nu updates !