Dossier Bio BB: introductie

Bio BB’s

Meerdere merken Bio BB’s die in Nederland gebruikt worden voor de airsoftsport, blijken zware metalen te bevatten waaronder barium en zink. Gelukkig levert dit geen gezondheidsrisico’s op voor sporters. Maar als deze BB’s in grote hoeveelheden op de bodem blijven liggen, kan er volgens een omgevingsdienst op termijn mogelijk sprake zijn van bodemverontreiniging. Daarom hebben die metalen in Bio BB’s direct gevolgen voor de airsoftsport in Nederland. 

Bodemonderzoek voormalige airsoftlocatie

Bij een buitensportaccommodatie die niet meer in gebruik is, heeft een omgevingsdienst een bodemonderzoek laten uitvoeren. In het rapport van dat verkennende bodemonderzoek werd de conclusie getrokken dat de bodem door de aanwezige airsoftballetjes verontreinigd was geraakt. Uit onafhankelijk vervolgonderzoek bleek echter dat van die bodemverontreiniging geen sprake is. Toch geeft de omgevingsdienst nu opdracht om de BB’s op die locatie te verwijderen. Men wil zo voorkomen dat het barium en zink uit de Bio BB’s in de bodem terechtkomen.

Op de pagina onderzoeken bodem lees je welke onderzoeken precies zijn uitgevoerd.

Zware metalen in Bio BB’s

De airsoftsportbond NABV verplicht in Nederland het gebruik van biologisch afbreekbare Bio BB’s. Deze balletjes zijn gemaakt van gemaakt van maïszetmeel (PLA). Ze worden door fabrikanten verkocht en gecertificeerd als milieuvriendelijk, eco-friendly of earth-friendly om organisch te kunnen afbreken in de bodem. Na het eerste onderzoek door de omgevingsdienst heeft de NABV de samenstelling van meerdere samples Bio BB’s laten onderzoeken; in verschillende onderzochte Bio BB’s werd het metaal barium aangetroffen en in een aantal samples werd ook het metaal zink aangetroffen.

Op de pagina onderzoeken BB’s kun je de rapporten van de materiaalanalyses inzien.

Gevolgen voor airsoftsport in Nederland

Dat vooral zwaardere Bio BB’s zware metalen bevatten, heeft direct gevolgen voor de Nederlandse airsoftcommunity. We zullen op zoek gaan naar alternatieve Bio BB’s. Tegelijkertijd zullen organisaties met buitenlocaties geconfronteerd worden met de zorgplicht in de bodembeschermingswet (WBB, artikel 13); dat betekent dat ze aan de slag moeten om zoveel mogelijk van die balletjes te verwijderen. De NABV werkt samen met de organisaties aan oplossingen op de korte en langere termijn.

Op de pagina veel gestelde vragen staan veel vragen en antwoorden die je nu misschien hebt, al behandeld.

Disclaimer

Aan de totstandkoming van de inhoud van dit dossier Bio BB’s is door de NABV uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen is de NABV niet aansprakelijk. Daarnaast is de NABV niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie waarnaar kan worden doorgelinkt.

Meer informatie

Als je meer wilt weten over het bodemonderzoek:

Om meer te weten over de metalen in de Bio BB’s:

Voor veelgestelde vragen is er een FAQ opgesteld

Voor contact over dit dossier kunt je een e-mail sturen naar BB@nabv.nl.