Beschrijving

Dit event is alleen voor NABV leden! Stuur je gegevens en je akkoord van onderstaande tekst naar: airsoft@atcx.infoIntroducees zijn helaas niet welkom bij dit eventVoor het aanmelden van dit event dient men een mail te sturen met zijn/haar gegevens die bekend zijn bij de NABV en aan te geven akkoord te zijn met onderstaande tekst.Worden deze gegevens niet doorgegeven, of geen akkoord gegeven kan men niet deelnemen aan dit event.De volgende gegevens zijn nodig voor deelnamen aan het event:

  • Naam en Achternaam
  • Relatienummer NABV
  • E-mail adres
  • Datum deelnamen (24 of 25 September)

Als je deelneemt aan dit evenement verwerken wij als organisator jouw persoonsgegevens inovereenstemming met onze privacyverklaring, te raadplegen op privacy disclaimer atcxOok verwerken wij je naam, relatienummer en e-mailadres en verstrekken wij dezegegevens aan de NABV via een beveiligde verbinding, zodat wij per geverifieerde deelnemer eenfinanciële vergoeding van de NABV kunnen ontvangen. Ook stelt het de NABV in staat om contactmet je op te nemen om je deelname te verifiëren en een tevredenheidsonderzoek te kunnenuitvoeren. Wij en de NABV verwerken deze persoonsgegevens voor deze doeleindentot uiterlijk 31.12.2022. De grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang vanons om een financiële vergoeding te ontvangen en het gerechtvaardigd belang van de NABV om je deelname teverifiëren en de kwaliteit van de evenementen te kunnen monitoren. Wij zijn van mening dat dezebelangen zwaarder wegen dan jouw privacybelang, omdat de gegevensverwerking tot een minimumis beperkt, de bewaartermijn beperkt is, de verbinding beveiligd is, de gegevens bij deNABV al bekend zijn door jouw lidmaatschap en de impact op jouw privacy dus beperkt is.Ook kan je ervoor kiezen om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet met de NABV delen. We zullen dan wel het regulieredeelnametarief bij je in rekening brengen ter hoogte van€35,00 omdat wij dan geen financiële compensatie van de NABV meer ontvangen voor jouw deelname.Wil je meer weten over hoe de NABV met jouw persoonsgegevens omgaat of wat je rechten zijn, dan kan je de privacyverklaringvan de NABV raadplegen op https://www.nabv.nl/privacy-policy/..DagindelingDeur open: 8:30Start spel: 9:30Eind: 16:30


Inschrijven

Schrijf je in