Opzeggen

Lidmaatschap beëindigen

Heb je geen interesse meer in het NABV lidmaatschap? Hartstikke jammer natuurlijk.
Wist je dat je lid moet zijn om airsoftapparaten voorhanden te mogen hebben?
Ook mag je niet deelnemen aan airsoftevenementen in Nederland als je geen lid bent.

Opzeggen van je lidmaatschap

Je lidmaatschap beëindig je door op te zeggen per aangetekende brief, via email of online via je account.
Zoals staat omschreven in de Statuten (artikel 11.8) moet je opzegging uiterlijk 3 december a.s. bij de NABV binnen zijn, anders loopt je lidmaatschap voor het volgende jaar automatisch door. Dan ben je dus ook nog contributie-plichtig. Je hebt je lidmaatschap beëindigt als je hiervan een bevestiging via email hebt ontvangen.

Mijn nabv

Opzeggen kan via onze gebruikersomgeving MIJN NABV. Doe dit door in het dashboard op de knop “Opzeggen” te klikken.

Mail ons

Opzeggen kan ook via onze e-mail of per aangetekende brief aan ons :

NABV Secretariaat
Postbus 123
4190 CC Geldermalsen

Wat te doen met je airsoftapparaten?

Je kunt je airsoftapparaten verkopen aan:

  • NABV leden.
  • Erkenninghouders; erkende wapenhandelaren die bevoegd zijn om airsoftapparaten te verkopen en/of voorhanden te hebben.
  • Mensen die in het buitenland wonen en bevoegd zijn om daar airsoftapparaten in te voeren en voorhanden te hebben.

Let op:

Opzeggen van je lidmaatschap kan tot 4 weken voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. De uiterste datum van opzegging is 3 december.
Anders wordt je lidmaatschap automatisch verlengd en ben je voor het volgende lidmaatschapsjaar contributie verschuldigd.

Als je geen NABV lid bent, mag je geen airsoftapparaten meer voorhanden hebben.

Ook mag je niet meer deelnemen aan airsoftevenementen in Nederland.

Naar de FAQ