Lief & Leed

Protocol Lief & Leed

Leden, medewerkers, vrijwilligers en aangesloten partners van de NABV kunnen te maken krijgen met
overlijden, ziekte, ongelukken, jubilea en dergelijke.


Hieronder is de richtlijn opgenomen op welke wijze de NABV hier aandacht aan wil schenken.
Het protocol Lief & Leed heeft betrekking op bestuursleden, ledenraadsleden, leden, vrijwilligers,
aangesloten partners en medewerkers verenigingsbureau van de NABV.
Vrijwilligers zijn leden en niet-leden die om niet of voor een kleine vergoeding een taak voor de NABV
uitvoeren. Aangesloten partners zijn onder andere, maar niet uitsluitend, organisaties.
De basis is de melding die wordt ontvangen. Wanneer op welke wijze dan ook bij een bestuurslid of bij
het verenigingsbureau een Lief & Leed melding bekend is gemaakt, dan wordt de onderstaande
bijbehorende werkwijze gehanteerd.

Via onderstaand formulier kun je een melding Lief & Leed doen, wij zullen dan contact met je opnemen!

Melding Lief & Leed

Voor- en Achternaam