Nieuwjaarsgroet

Van de voorzitter:

2020 was een turbulent jaar. Veel zaken die we als ‘normaal’ beschouwen, zijn wezenlijk veranderd.

Sommige van onze leden zijn hard geraakt door deze crisis. Ook organisatoren hebben maximale creativiteit moeten tonen in de afgelopen periode om het hoofd boven water te houden.

Allen wensen wij bijzonder sterkte in deze moeilijke periode.

Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang de aanpassingen nodig blijven. De meeste evenementen zijn afgelast. Gelukkig hebben sommige activiteiten in beperkte vorm toch doorgang kunnen vinden. Niettemin verlangen we terug naar onze sport en hoe het was.

Ondanks de maatregelen heeft de NABV het afgelopen jaar stappen kunnen zetten naar verdere professionalisering. De nieuwe website is online, een nieuwe ledenraad is geïnstalleerd en we zijn we begonnen met het ontwikkelen van een NABV-app om onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren.

Ook in 2021 blijft de NABV de airsoftsport faciliteren, ondersteunen en innoveren.
Het is onze missie dat onze leden blijvend de airsoftsport veilig en ongehinderd kunnen beoefenen. Daarom zal in het komende jaar verder worden gewerkt aan het uitvoeren van onze ambities zoals vastgelegd in het meerjarenplan waarbij:

  • We waarde creëren voor iedereen die belang heeft bij de airsoftsport;
  • we het beoefenen van de airsoftsport mogelijk maken voor minderjarigen;
  • we helpen bij het opzetten van airsoftlocaties op die plekken waar de grootste behoefte is;
  • we introductiedagen voor nieuwe leden organiseren.

2020 gaat niet als beste jaar de boeken in. Toch zijn we hoopvol voor de toekomst.
Samen zullen we uit deze situatie komen en dan zien we elkaar weer op het veld.

Wij wensen je daarom een gelukkig, sportief en gezond 2021.

Namens bestuur en verenigingsbureau,

Met hartelijke groet,

Alex Leenders

Voorzitter