Menu
Nieuws

08.06.19 - Uitslag Ledenraadsverkiezing 2019

De stemmen zijn bekend. De uitslag van de ledenraadsverkiezing 2019 is als volgt: 
 Door de nieuw aangenomen statuten gaat het aantal zetels in de ledenraad van 13 naar 24. De zittingstermijn is verlengd van 3 naar 4 jaar.

Dit heeft gevolgen voor de verkiezingsuitslag:
Een aantal kandidaten zal sowieso in de ledenraad komen, voor de overige kandidaten is de kans erg groot dat zij door de keuze van de huidige ledenraadsleden alsnog in de raad komen, of later instromen als gevolg van de afvloeiing. 
De huidige ledenraadsleden hebben de keuze of zij volgens de oude termijn afzwaaien, of ze voor hun eigen zetel de nieuwe termijn aanhouden en nog een jaar aan willen blijven. 

Op 22 juni wordt de nieuwe ledenraad geïnstalleerd.