Menu
Nieuws

Concept nieuwe statuten ter inzage

De stuurgroep statuten heeft de afgelopen 2 jaar hard aan de nieuwe statuten gewerkt. De afronding van de werkzaamheden voor de nieuwe statuten bevindt zich momenteel in de laatste fase. Op dit moment vindt de laatste (noodzakelijke) notariële controle plaats. Onder voorbehoud van deze notariële goedkeuring is het bestuur voornemens de nieuwe statuten op 25 mei voor te leggen aan de ledenraad, zodat deze daarover kan stemmen.

Nieuwe statuten ter inzage 
De nieuwe statuten staan vanaf vandaag op MIJNNABV ter inzage. Ook kan je een hardcopy van de nieuwe statuten inzien op het Nationaal Airsoft Centrum te Geldermalsen. (Conform de huidige statuten)