Menu
Nieuws

Ledenraad stemt in met nieuwe statuten

Op zaterdag 25 mei heeft de ledenraad met 2/3 meerderheid  (9 stemmen vóór) ingestemd met de nieuwe statuten. Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de ledenraad, bestuur en het verenigingsbureau hebben sinds eind 2016 aan deze statuten gewerkt. De komende weken zullen de nieuwe statuten passeren bij de notaris waarna ze direct ingaan. Zodra de nieuwe statuten gepasseerd zijn bij de notaris zullen wij deze publiceren. Op MijnNABV kun je bij Informatie het concept van de nieuwe statuten alvast bekijken.

Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Uitbreiding ledenraad 

De zittingstermijn van de ledenraadsleden was in de oude statuten 3 jaar en wordt in de nieuwe statuten 4 jaar. De aanpassing van de statuten heeft dus gevolgen voor de aanstaande ledenraadsverkiezing. Verschillende ledenraadsleden hebben aangegeven graag vast te houden aan de oorspronkelijke datum waarop hun termijn zou eindigen. Zij zwaaien af. Een aantal andere ledenraadsleden blijft nog een jaar aan.

Aansluiting Instituut Sportrechtspraak 

Deze nieuwe statuten maken het mogelijk dat de NABV zich aansluit bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Het ISR geeft invulling aan de tuchtspraak van een groot aantal sportbonden. De NABV zal vooral zwaardere overtredingen gaan doorsturen naar dit instituut. Voor lichtere overtredingen wordt een systeem van administratieve verzuimen ingeregeld. 

Lidmaatschap voor sportaanbieders 

Airsoftbeoefenaars konden al lid worden van de NABV, maar airsoft organisaties nog niet. De nieuwe statuten bieden die ruimte. Dit maakt mogelijk dat verenigingen, stichtingen en ondernemingen die airsoft events organiseren, zich kunnen aansluiten bij de NABV. De NABV gaat in gesprek met haar stakeholders om dit lidmaatschap de komende maanden in te vullen. Voor aangesloten sportaanbieders zijn ook enkele zetels gereserveerd in de ledenraad.

Overige wijzigingen
 

In de statuten zijn tal van overige wijzigingen verwerkt. Veelal hebben die als doel om procedures in en de organisatie van de vereniging NABV verder te verduidelijken. Wijzigingen die direct van invloed zijn op leden, zullen zoveel mogelijk ook worden uitgewerkt in het vernieuwde huishoudelijke reglement.