Menu
Nieuws

Mededeling Statuten

Mededeling Statuten
De NABV heeft kennis genomen van het feit dat er op internet bestanden zijn geplaatst die de indruk wekken de nieuwe (concept) statuten van de NABV te zijn. Tevens is de indruk gewekt dat er in het geheim aan nieuwe statuten gewerkt zou worden.

Graag wenst het bestuur hierover het volgende te verklaren:

Proces statutenwijziging
De NABV is bezig met nieuwe statuten. Dit is een zorgvuldig proces dat al in 2016 is gestart en staat beschreven in de beleidsjaarplannen van 2017, 2018 en 2019 welke beschikbaar zijn via de MijnNABV.
Het proces van de ontwikkeling van nieuwe statuten gebeurt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en precisie. Vanuit deze zorgvuldigheid wordt dit proces begeleidt door prof. mr. Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij helpt als onafhankelijk adviseur het bestuur en de ledenraad om samen degelijke en toekomstbestendige statuten te ontwikkelen.
Bij elke (voorgestelde) wijziging van de statuten hebben alle NABV leden vooraf inzage in alle teksten die als statutenwijziging worden voorgesteld. Dit is een statutaire verplichting. Met andere woorden: de huidige statuten verplichten de vereniging om alle (voorgestelde) wijzigingen in de huidige statuten (hoe klein of groot ook) voorafgaand aan enige stemming door de ledenraad ter inzage beschikbaar te hebben voor alle leden. De NABV houdt zich aan haar statutaire verplichtingen.

Concepten
De NABV publiceert in principe geen concept-statuten. Dit doen we om te voorkomen dat er verschillende versies van (voorgestelde) statuten circuleren. Dit leidt tot verwarring en is ongewenst.
De bestanden die op internet zijn gepubliceerd betreffen documenten die niet door de NABV zijn gedeeld. Onderzoek wijst uit dat de gepubliceerde teksten gefabriceerd zijn (geëxtraheerd dan wel overgetypt) aan de hand van concept-stukken die geen definitieve status hebben.
Op dit moment worden er nog aanpassingen gemaakt aan de (voorgestelde) wijzigingen van de statuten waardoor we nog geen stukken willen publiceren.

Tot slot
Het proces aangaande nieuwe statuten loopt al een geruime tijd en is nooit geheim geweest. Leden van de NABV kunnen de inhoudelijke vorderingen in dit proces van statutenwijziging in diverse verslagen nalezen; bijvoorbeeld op de pagina van de Stuurgroep Statuten (HIER) en in de beleidsplannen. Voor vragen over dit proces van statutenwijziging kunnen bezorgde leden altijd contact opnemen met het secretariaat.
Zodra de volledige teksten van het wijzigingsvoorstel (de letterlijke nieuwe teksten) klaar zijn zal de NABV deze uiteraard voor alle leden ter inzage beschikbaar hebben voorafgaand aan de stemming door de ledenraad, zoals ook statutair is vereist.

Het bestuur van de NABV