Menu
Nieuws

NABV Nieuwjaarswens2020 is aangebroken. Een nieuw, prachtig jaar waarin we gezamenlijk de airsoftsport naar een hoger plan zullen tillen. In 2019 hebben we er hard voor gewerkt met goed resultaat:

Terugblik 2019
In 2019 pasten we succesvol de Statuten, het Huishoudelijk-, Veiligheids- en Wedstrijdreglement aan. We sloten we ons aan bij Instituut Sportrechtspraak (ISR) en onze opleidingstoetsen zijn gecertificeerd vanuit het NOC*NSF.  Daarmee zijn grote stappen gezet om onze sportorganisatie te professionaliseren.
 
De NABV is ook in 2019 een sterke belangenbehartiger gebleken.
Met vereende krachten hebben we de gevolgen van negatieve berichtgeving rondom de airsoftsport kunnen beperken, terwijl ondertussen onze boodschap van een veilige en verantwoorde sport werd uitgedragen. 
 
Het Nationaal Airsoft Centrum is vaker open geweest, we hebben nieuwe airsoftlocaties in Nederland mogen verwelkomen en we organiseerden de eerste Ultimate Airsoft Competition.
Ook was er afgelopen jaar een drukbezochte airsoftmarkt bij het NAC en vond de 5e editie van de inmiddels wereldberoemde Dutch Open plaats.
Tot slot benoemen we het EK speedQB en de uitzonderlijke sportprestatie van de G&G Extreme Shooting Competition, waarbij we 2e werden en zelfs een nieuw wereldrecord vestigden. Een fantastische prestatie.
 
Bij al deze activiteiten speelden vrijwilligers een cruciale rol. Zonder hun inzet, kunde en gedrevenheid had dit niet kunnen worden bereikt. Wij willen deze bijzondere mensen dan ook ontzettend bedanken voor hun waardevolle inbreng!
 
 
Vooruitblik
De missie van de NABV is om airsoftsport te faciliteren, ondersteunen en innoveren zodat airsoftsport beoefenaars veilig en ongehinderd onze sport kunnen (blijven) beoefenen. Om deze missie te kunnen volbrengen is door het Bestuur en het Verenigingsbureau nieuw beleid ontwikkeld voor de komende jaren. Afgelopen november heeft de ledenraad haar goedkeuring gegeven aan dit beleid en vier kernambities. 
Zo willen we:
  • dat de airsoftsport bekend en erkend wordt;
  • waarde creëren voor iedereen die belang heeft bij de airsoftsport;
  • dat minderjarigen ook de airsoftsport kunnen beoefenen;
  • helpen bij het opzetten van airsoftlocaties naar behoefte.

Wij hopen net als in 2019 op je enthousiasme te kunnen rekenen in het komende jaar. Wij wensen je een gelukkig, sportief en bovenal gezond 2020!

 
Met hartelijke groet,


NABV bestuur en verenigingsbureau