Menu
Nieuws

NABV sluit zich aan bij Instituut Sportrechtspraak

Airsoft sportbond NABV heeft zich aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Na aanpassing van de statuten van de NABV heeft de sportbond zich aangemeld bij het ISR. Het ISR zal alle tuchtzaken van de NABV behandelen.


  
Bij het ISR zijn 69 sportorganisaties aangesloten. De organisatie heeft veel expertise op het gebied van tuchtspraak en geschillenbehandeling binnen de sportsector. De aansluiting van de NABV heeft tot gevolg dat de interne rechtspraak van de NABV verder geprofessionaliseerd wordt.
 
De ledenraad heeft met het wijzigen van de statuten het ISR een mandaat verleend voor de verenigingsrechtspraak binnen de algemene tuchtspraak, seksuele intimidatie, matchfixing en doping. Ook is het ISR de aangewezen arbiter in arbitragezaken. Dit heeft tot gevolg dat overtredingen van reglementen die door het bestuur niet zijn aangemerkt als een administratief verzuim, voortaan behandeld zullen worden door het Instituut Sportrechtspraak.
 
De aansluiting bij het ISR is verankerd in de statuten van de NABV, waarmee de tuchtspraak geldt voor alle leden van de NABV. Binnen de statuten is ook vastgelegd dat overtredingen door introducés van leden vallen onder de verantwoordelijkheid van die leden. De NABV en het ISR zijn een overeenkomst aangegaan die is ingegaan per 4 juli 2019.
 
Naast de reglementen van de NABV gelden daarmee sinds die datum ook de reglementen van het ISR zoals die zijn gepubliceerd op www.isr.nl onder de diverse kopjes. Meer informatie over tuchtrechtspraak en het ISR lees je op: https://www.isr.nl/over-isr/bijsluiter-tuchtrecht.