Menu
Nieuws

Nieuw Huishoudelijk Reglement

Vanaf heden is het nieuwe huishoudelijk reglement van toepassing. 

Een belangrijke wijziging vind je in Artikel 3 over Privé evenementen. Een verzoek voor het aanmaken van een privé-evenement kan voor niet-commerciële trainingen tot en met 12 personen op locaties die niet door de NABV zijn gecertificeerd.

Nu staat er duidelijk omschreven in Artikel 8 dat je je hit moet nemen bij evenementen of wedstrijddisciplines waarin het is toegestaan om elkaar te raken met BB’s door het te melden op de in het Wedstrijdreglement voorgeschreven wijze.

Artikel 11 gaat om gebruik van Airsoft apparaten als props bij (roleplaying) evenementen waarbij NIET geairsoft wordt.
Het huishoudelijk reglement biedt nog steeds ruimte voor milsim. Realisme tijdens milsim blijft onveranderd.
Een milsim event is een beoefening van de airsoftsport, hier heeft Artikel 11.3 dus geen invloed op.


Als je vragen hebt over een van het huishoudelijk reglement of de regels daarin, mail ze dan naar info@nabv.nl of neem contact op met het Verenigingsbureau.