Menu
Nieuws

Reactie van het bestuur op de verlengde maatregelen COVID-19

Geldermalsen, woensdag 1 april 2020 


Beste leden, 


Gisteren heeft de overheid het bericht doen uitgaan dat de maatregelen t.a.v. de corona-crisis worden verlengd. Dit leidt ertoe dat ook na 6 april alle airsoftactiviteiten van de NABV blijven afgelast tot 28 april 2020.
De gevolgen van de coronacrisis voor airsoftsport zijn groot.  Vanuit diverse kanalen ontvingen wij dan ook berichten van ongerustheid.  
Hier en daar ontstaat (op sociale kanalen) zelfs het sentiment dat de NABV directe financiële steun zou moeten inzetten om airsoft-ondernemers uit de brand te helpen.

Ondanks dat de NABV zeer begaan is met alle organisatoren die door de huidige maatregelen worden getroffen en dientengevolge grote nadelige gevolgen ervaren, is de NABV zeer beperkt in het verschaffen van financiële ondersteuning.  Dit heeft te maken met wettelijke en juridische beperkingen waaraan de NABV zich moet houden.
Om toch te kijken wat de NABV kan bijdragen in deze moeilijke tijd, heeft het bestuur aan het verenigingsbureau de opdracht gegeven om in contact te treden met alle organisatoren binnen Nederland en een inventarisatie te maken van de problemen en uit te zoeken wat de NABV kan betekenen voor de getroffenen en hoe eventuele ondersteuning het best kan worden ingezet.

Dit wordt nu met hoogst mogelijke prioriteit onderzocht.
We hopen ondanks de bestaande beperkingen toch assistentie te kunnen verlenen aan de getroffenen.  Vanuit de NABV zal het verenigingsbureau hierover contact onderhouden met organisatoren en aanvullende informatie verschaffen waar nodig.Het bestuur wenst eenieder die door deze grote crisis wordt geraakt veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


Stay safe!


Namens het bestuur,


Alex Leenders
voorzitter