Menu
Nieuws

Update bestuur en ledenraad

Beste leden,
Tijdens de ledenraadsvergadering van 16 september jongsleden heeft het bestuur een bindende voordracht gedaan voor de toetreding van Maikel van Mierlo en de herbenoeming van Icarus van der Kolk als bestuurslid van de NABV. De aanwezige ledenraadsleden hebben het bindend karakter van deze voordrachten niet ontnomen en daarom maken beiden heren per 16 september deel uit van het bestuur.

Doordat Maikel van Mierlo als ledenraadslid actief was is hiermee zijn zetel beschikbaar gekomen. De eerst volgende van de kandidaat-leden, de heer Geert van Amersfoort, heeft conform de statuten van de NABV (Artikel 16, sub 11) diens plaats in de ledenraad ingenomen.

Wij feliciteren alle drie de heren met hun benoeming en wensen hen veel succes met het uitvoeren van hun taken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur NABV