Ondersteuning airsoft organisaties

De ledenraad en het bestuur van de NABV stellen EUR 200.000 beschikbaar aan airsoft organisaties voor de organisatie van airsoftevents voor leden.

Vanaf 11 mei worden versoepelingen verwacht die meer ruimte bieden voor airsoft binnen en buiten. Alle airsoft organisaties zijn vandaag hierover geïnformeerd.

De NABV wil hen inhuren om -naast de events die ze altijd al organiseren- ook op extra momenten gratis (door de NABV betaalde) trainingen, oefenwedstrijden of skirms aan te bieden voor de leden van de airsoftbond.

Meer informatie volgt vanaf medio mei.