Op 20 december presenteert de commissie Wet Wapens en Munitie haar adviesrapport aan de minister van Justitie. Diezelfde dag zal dat advies gepubliceerd worden. De NABV heeft zitting in die commissie, maar neemt afstand van de adviezen die worden gegeven. Ze is teleurgesteld over de adviezen en maakt zich zorgen over de maatschappelijke veiligheid als die adviezen gaan worden uitgevoerd.

Wat is Wet Wapens Munitie?

Airsoft en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veiligheid staat bij airsoft altijd centraal. Iedere airsofter in Nederland die in het bezit van een replica of airsoft apparaat dient zich te houden aan de regelgeving vanuit de Wet Wapens Munitie.

Wat is de commissie Wet Wapens Munitie? 

De minister van justitie heeft eerder dit jaar een commissie ingesteld om een probleemanalyse van de Wet Wapens Munitie (WWM) te maken en te komen met oplossingen voor die problemen. Oud-kamerlid (CDA) Chris van Dam zit de commissie voor die verder bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen (o.a. KNSA, KNTS, KNJV, Wapenhandel etc.) en overheidsdiensten (o.a. Politie, OM, douane, Justis). De NABV werd vertegenwoordigd door Dhr. Mooren (medewerker NABV).

Wat adviseert de commissie Wet Wapens Munitie over airsoft?

De commissie adviseert een totale herziening van de Wet Wapens Munitie en onderliggende regelgeving. Ze adviseert ook een aantal wijzigingen die grote impact zullen hebben op het bezitten, kopen en gebruiken van airsoftwapens. Hieronder een aantal highlights van het advies dat zij richting de kamer willen uitbrengen.

  • Einde verbod bezitten nepwapens 

De commissie adviseert om de term ‘sprekende gelijkenis’ te schrappen uit de wet. Nu is het bezit van alle objecten die lijken op vuurwapens (waaronder airsoftwapens) verboden.

  • Airsoftwapens vrij om te bezitten en makkelijker om te kopen

De commissie adviseert dat iedere meerderjarige airsoftwapens mag kopen en bezitten. Ze wil airsoftwapens naar de nieuwe categorie C verplaatsen. Die is vergelijkbaar met de huidige categorie IV. Een redelijk belang (nu: sportbeoefening en lidmaatschap NABV) zal dan geen vereiste meer zijn om airsoftwapens te kunnen kopen.

  • Verbod op dragen en gebruiken airsoftwapens: hogere straf

De strafmaat voor het dragen (gebruiken en misbruiken) van airsoftwapens in de publieke ruimte moet omhoog. De commissie vreest een toename van incidenten en wil dit beteugelen door de straffen zwaarder te maken.

  • Lidmaatschap NABV verplicht bij gebruik >1 persoon

Airsoftwapens gebruiken in groepsverband is “strikt verboden” tenzij men lid is van de NABV (erkende vereniging).

  • Eisen lidmaatschap zwaarder

Voor nieuwe leden wil de commissie een toets van bekwaamheid of geschiktheid. Die zal nodig zijn om airsoftsport te kunnen doen, naast de al verplichte Verklaring Omtrent Gedrag.

  • Jeugdlidmaatschap mogelijk

De commissie adviseert dat de NABV jeugdleden mag toelaten die voldoen aan de toegangseisen. Jeugdleden mogen geen airsoftwapens bezitten, maar -onder voorwaarden- wel gebruiken bij lidorganisaties.

  • Recreatie mogelijk bij wapenhandelaars

De commissie wil dat erkenninghouders en schietsportcentra feesten en partijen met airsoftwapens kunnen organiseren zonder relatie met de NABV. Ze vergelijkt airsoft met kleiduifschieten.

  • Nieuwe definitie airsoftwapens

De definitie van airsoftwapens wordt aangepast. Omdat ‘sprekende gelijkenis’ wordt geschrapt, is dat niet langer wat bepaalt of iets een airsoftwapen is. Airsoftwapens worden alle lucht-, gas- en veerdrukwapens die ronde objecten schieten tot 8mm groot en onder 3,5J, waardoor ook alle gelblasters en Star Ika Zuchis hieronder vallen.

Wat adviseert de NABV? 

De NABV staat niet achter het advies van de commissie. Wij zijn er geen voorstander van om het kopen en bezitten van airsoftwapens makkelijker te maken om het beoefenen van de airsoftsport vervolgens moeilijker maken. De NABV adviseerde daarom om het huidige verbod om nepwapens te bezitten, juist te verstevigen door de uitspraak van de Hoge Raad over sprekende gelijkenis te codificeren (in de wet op te nemen).

De berichtgeving is puur ter informatie, het betreft op dit moment slechts een advies, er is nog geen definitief besluit genomen. Lees meer in onze FAQ over het advies en het standpunt van de NABV.

Journalisten die contact willen met de NABV kunnen dit doen via: communicatie@nabv.nl

 

<FAQ WWM INVOEGEN>