Marshall

Terug naar het opleidingsoverzicht

Airsoft is een gentlemen’s sport waarin spelers hun hit nemen en zich houden aan de regels, waarin tegenstanders elkaar complimenteren met een goede actie en waarin nooit een onvertogen woord valt. Of beter gezegd; dat is de manier waarop de grote meerderheid van de spelers airsoft beoefent.

Marshalls

Het komt voor dat er spelers op het speelveld zijn die zich niet houden aan het herenakkoord dat de basis vormt van airsoft. Voor deze bijzondere situaties kent de airsoft-sport Marshalls. Marshalls zijn er om alle spelers, man of vrouw, jong of oud, te herinneren aan dit herenakkoord. En vanzelfsprekend doen ze dat ten alle tijden op een correcte en daadkrachtige wijze.
Deze Marshall-opleiding is ontwikkeld omdat de NABV Marshalls beschouwt als sleutelfiguren in de gentlemen’s sport . Marshalls staan voor fair play en dragen zorg voor een veilige en verantwoorde airsoftsport.

Wat is een Marshall?

Marshalls geven invulling aan een groot aantal taken bij de organisatie en supervisie van airsoft events. Tot hun kerntaken behoren het bewaken van de veiligheid op en rond het veld, het faciliteren van fair play en het leiden de gameplay. Dat betekent dat een Marshall moet beschikken over deskundigheid, inschattingsvermogen, communicatieve vaardigheden en -onontbeerlijk- spelervaring.
Marshalls zijn officials die in dienst staan van de organisator van het evenement. Daarmee is ook meteen duidelijk wat Marshalls níet zijn: eindverantwoordelijk. Dat is de organisator aan wie hij/zij rapporteert.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit (praktijk)opdrachten en een workshop van 1 dag.
Voorafgaand aan de workshop krijg je een opdracht. De uitwerking van de opdracht neem je mee naar de workshop. In de workshop (8 uur) komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veiligheid, regels & reglementen en materiaal;
  • Taken en verantwoordelijkheden van een Marshall;
  • Weerbaarheid: hoe zorg je ervoor dat spelers een leuke dag hebben?
  • Hoe ga je om met lastige situaties?
  • Hoe werk je samen met andere Marshalls?

Na het volgen van de workshop krijg je de praktijkopdrachten. Als deze zijn ingeleverd en voldoende beoordeeld ontvang je de Marshall patch, het diploma en je inschrijfgeld retour minus kosten voor de lunch (€5,-).

Lees hier:

Het kwalificatieprofiel Marshall opleiding

Het toetsplan Marshall opleiding

Info voor ingeschreven cursisten

Kosten

De opleiding is in principe gratis voor leden. Vooraf wordt een borg gevraagd van € 50. Als je de opleiding succesvol afrondt (binnen 9 maanden), ontvangt je het inschrijfgeld na aftrek lunchkosten retour (€ 45,-).

Voorwaarden

Om aan de Marshall-opleiding van de NABV te kunnen deelnemen, moet je lid zijn van de NABV. Daarnaast ben je 18 jaar met minimaal 1 jaar speelervaring en/óf aan minimaal 3 skirms hebben meegedaan.

Data

Het hele jaar door worden er Marshallopleidingen ingepland en aangeboden.
Op de Opleidingspagina staan de eerstkomende data.

Aanmelden

Je geeft je op voor de Marshall opleiding via deze website, pagina Opleidingen. Daar tref je de agenda met alle opleidingen aan.

Agenda

12
feb

Marshall opleiding 12 februari 2022

NAC in Geldermalsen

10:15

11 plekken beschikbaar voor deze datum

Inschrijven

26
feb

Scholing Praktijkbegeleider 26 februari en 23 april

NAC in Geldermalsen

10:15 uur

11 plekken beschikbaar voor deze datum

Inschrijven

Praktijkbegeleiders zorgen dat sportkader (Marshall 2) relevante en leerzame praktijkervaringen kunnen opdoen. Zeker het sportkader dat een opleiding of (bij)scholing volgt heeft baat bij een passende en veilige leeromgeving voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider creëert deze leeromgeving en geeft sportkader gerichte feedback en praktische tips. De rol van praktijkbegeleider is weggelegd voor degene die het leuk vindt om passie en ervaringen met beginnend en zich ontwikkelend sportkader te delen. De praktijkbegeleider onderhoudt contact met de opleiders van de opleidingen of scholingen. In de sportvereniging draagt de praktijkbegeleider bij aan de ontwikkeling en het behoud van het sportkader. De opleiding tot praktijkbegeleider bestaat uit een praktijkdeel en twee bijeenkomsten van elk een dagdeel. In het praktijkdeel voer je twee praktijkopdrachten uit. Die zijn gericht op het begeleiden van sportkader. De twee bijeenkomsten zijn zodanig gepland dat je in de tussenliggende tijd kunt werken aan de praktijkopdrachten. Tijdens de bijeenkomsten oefen je vaardigheden zoals het voeren van begeleidingsgesprekken, het geven van feedback en het creëren van een veilig leer- en sportklimaat. De uitwerking van de opdrachten kun je ter beoordeling aanbieden. Als de uitwerking voldoende is, ontvang je het certificaat praktijkbegeleider. Als je het certificaat Praktijkbegeleider behaalt krijg je je inschrijfgeld van € 50 terug.