Menu
Over Airsoft

Lidmaatschapsvoorwaarden

 

De aanvrager wenst lid te worden van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging en verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden welke aan dit lidmaatschap zijn verbonden:

  • De aanvrager verklaart de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. 
  • De aanvrager verklaart geen lid te zijn geweest, te zijn of te zullen worden van enige organisatie die haar doelstellingen tracht te verwezenlijken langs wegen en/of met gebruikmaking van middelen welke in strijd zijn met de Nederlandse Wet gedurende zijn/haar lidmaatschap van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging.
  • De aanvrager verklaart tevens niet veroordeeld te zijn wegens enig delict, in het bijzonder enig geweldsmisdrijf, dat te zijner tijd een beletsel kan vormen voor de verkrijging van een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • De aanvrager overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden waarbinnen de aanvraag tot lidmaatschap wordt verstuurd.
  • De Verklaring Omtrent Gedrag moet iedere 4 jaar worden vernieuwd en worden overlegd aan de NABV.  Bij verlening van je lidmaatschap mag ook een gewaarmerkte kopie van een geldig Verlof, een geldige Erkenning of een geldige Ontheffing gebruikt worden.
  • De aanvrager verklaart geen lichamelijke en/of geestelijke beperkingen te hebben die verhinderen dat hij/zij op een veilige wijze de airsoftsport kan beoefenen of waardoor de veiligheid van mede airsoftsport beoefenaars in gevaar gebracht kan worden.
  • De aanvrager gaat akkoord met het naleven van de reglementen opgesteld door de NABV.
  • De aanvrager conformeert zich te allen tijde aan de geldende Nederlandse wetgeving.
  • De aanvrager heeft kennis genomen van het huishoudelijk reglement en de statuten der NABV. Deze zijn te vinden op de downloadpagina van de website.

Voor slechts 72 euro per jaar kunt u al lid zijn van de NABV!