Privacy Statement

Privacy statement website versie 1.2

De NABV verwerkt en bewaard persoonsgegevens van bezoeker aan de website (nabv.nl). Deze gegevens van worden gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen en eventueel persoonlijke content te laten zien.

De NABV heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar voor vragen kun je contact opnemen met secretariaat@nabv.nl of 013- 203 20 20 (beperkt bereikbaar – zie website voor actuele openingstijden).

Gegevens leden

De NABV verwerkt de minimale gegevens die noodzakelijk zijn.

Onderstaande gegevens zijn bij de NABV bekend:

·        Voor- en achternaam (bij gebruik contactformulier);

·        E-mailadres (bij gebruik contactformulier);

·        IP-adres;

·        Gegevens over de activiteiten op de website;

·        Gegevens over surfgedrag van over verschillende websites heen (mijnnabv en nabv.nl);

·        Internetbrowser en apparaat type.

Doel

NABV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·        Locatie en tijdstip van evenementen kunnen tonen;

·        Airsoft teams / organisatoren / handelaren kunnen tonen;

·        Surfgedrag gebruiken voor verbeteren en personaliseren van de content.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NABV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren onderstaande bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

·        Evenementen worden na afloop direct van website verwijderd;

·        Informatie over surfgedrag wordt direct verwijderd ná beëindigen lidmaatschap;

·        Informatie over surfgedrag niet-leden wordt na 1 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

NABV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NABV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NABV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NABV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. De NABV doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NABV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar g.timmers@nabv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De NABV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NABV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via g.timmers@nabv.nl

Derden

Soms is de NABV wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de politie of  douane. De NABV verstrekt alleen de minimaal noodzakelijke gegevens aan derden.

Cookie statement

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u voor het eerst een site of pagina bezoekt. De cookie zal de website of een andere website helpen uw apparaat te herkennen bij uw volgende bezoek. We gebruiken de term ‘cookies’ in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen. Wij gebruiken alleen cookies in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Er zijn veel functies die cookies dienen. Ze helpen ons bijvoorbeeld om uw aanmeldingsgegevens, authenticatiegegevens en andere essentiële informatie te onthouden, maar ook om ons te helpen niet-essentiële informatie zoals uw voorkeuren te onthouden. Deze helpen ook om te analyseren hoe goed onze website presteert, of stellen ons in staat u bepaalde inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat deze voor u het meest relevant is.

Bepaalde cookies bevatten persoonlijke gegevens. Als u bijvoorbeeld op ‘Onthoud mij’ klikt bij het inloggen, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies zullen geen informatie verzamelen die u identificeert, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers aankomen en onze website gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker.

Wat voor soort cookies en andere trackingtechnologieën gebruikt de NABV?

Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke volgtechnologieën (‘Cookies’) de volgende verschillende functies uit:

·        Essentiële / vereiste cookies: deze cookies zijn essentieel voor de kernactiviteit van onze website en worden automatisch ingeschakeld wanneer u de Website gebruikt. We slaan uw machtigingsinstelling ook op in een Cookie om dit te onthouden voor toekomstige bezoeken.

·        Prestatiecookies: deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere gebruikerservaring. Dit stelt ons in staat om u een hoogwaardige ervaring te bieden door onze Website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. We gebruiken bijvoorbeeld prestatiecookies om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van koppeling tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. Voor zover de NABV deze cookies gebruikt, kunt u deze cookies in- of uitschakelen.

·        Online behavioural cookies: deze cookies worden gebruikt voor klantprofilering; De NABV maakt gebruik van een online engagement-software, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanrakingen van een anonieme bezoeker tot een bekende klant. Met alle real-time kanaalswitches en noodzakelijke herkenningsoverdrachten en fusies daartussenin. Hierdoor kan de NABV deze personen dynamisch segmenteren op basis van deze profielen. Vervolgens bedient BlueConic de meest relevante content op de NABV-website of initialiseert online interacties. U kunt deze cookies inschakelen of uitschakelen.

·        Tracking cookies: We werken samen met een derde partij om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze website en andere sites om u reclame te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het aanbieden van op interesses gebaseerde advertenties, kunt u zich afmelden door het dialoogvenster met instellingen voor machtigingen te gebruiken dat op deze website wordt aangeboden en dat de toestemming regelt voor het gebruik van cookies. Let op: dit betekent niet dat u geen advertenties ontvangt. U blijft generieke advertenties ontvangen.

Derden

De NABV gebruikt of staat derden ook toe om cookies te serveren die mogelijk in een van de vier bovenstaande categorieën vallen. Houd er rekening mee dat u tijdens uw bezoek aan de website mogelijk enkele cookies tegenkomt die gerelateerd zijn aan derden. We gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld om ons websiteverkeer te volgen.

De website en applicaties kunnen knoppen, widgets, tools of inhoud bevatten die linken naar andere bedrijfsdiensten, bijvoorbeeld een Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ of de knop Delen. We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies.

De toestemming voor het gebruik van deze cookies van derden wordt ook beheerd door het dialoogvenster met toestemminginstellingen dat op de Website wordt aangeboden. Zodra de toestemming is verleend, heeft de NABV geen controle over de verspreiding van deze externe cookies. Raadpleeg de relevante website van derden voor meer informatie hierover.

Wat verzamelen we?

In overeenstemming met het bovenstaande in het bijzonder, en deze Verklaring in het algemeen, verzamelt de NABV:

·        Gegevens over u door het invullen en verzenden van een formulier of een veld op de website. Deze informatie kan bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, postadres, land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer, werkadres en andere informatie bevatten. Natuurlijk is het optioneel voor u om dergelijke informatie te verstrekken;

·        E-mails die we u sturen kunnen een webbeacon / pixel-tag bevatten die de NABV vertelt of u de e-mail hebt ontvangen of geopend of op een koppeling in de e-mail hebt geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om berichten die naar klanten worden verzonden te verminderen of te elimineren;

·        De websites van de NABV kunnen knoppen, widgets, hulpmiddelen of inhoud bevatten die linken naar services van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook- knop ‘Vind ik leuk’ of de knop Delen deze). We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u deze knoppen, gereedschappen of inhoud ziet of gebruikt, of als u een webpagina bekijkt die deze bevat, kan bovendien bepaalde informatie uit uw browser automatisch naar het andere bedrijf worden verzonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.

Hoe gebruiken we verzamelde informatie?

De NABV gebruikt persoonlijke gegevens die we over u verzamelen op een aantal manieren, zoals:

·        U de NABV-websites op de best mogelijke manier verstrekken, evenals alle informatie die u hebt gevraagd;

·        Beter begrip van hoe onze Websites worden gebruikt, zodat we onze producten, services, inhoud en marketing kunnen verbeteren;

·        Een website, applicatie of NABV-marketingcampagne aanpassen aan uw waarschijnlijke interesses, met behulp van BlueConic;

·        Voor interne doeleinden zoals auditing, data-analyse en onderzoek ter verbetering van de producten, diensten en communicatie van klanten;

·        Marktonderzoek doen naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes;

·        Fraude verminderen, softwarepiraterij en onze klanten beschermen, evenals de NABV.

Hoe kan ik deze cookies beheren?

Als u bepaalde categorieën cookies wilt accepteren, kunt u zich daarvoor aanmelden via het hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Deze tool wordt automatisch geladen bij het eerste bezoek van de site en is daarna toegankelijk via een activeringslink vanaf de onderkant van al onze webpagina’s.

We zullen de essentiële / vereiste cookies moeten instellen, zodat we uw keuzes kunnen onthouden wanneer u de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt. Op dit moment is het technisch niet mogelijk dat wij u toestaan om uw instellingen met u mee te nemen tussen uw browsers en apparaten, dus u moet deze instellingen wijzigen van elke browser die u gebruikt, bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome, en andere.

Houd er ook rekening mee dat we er alles aan doen om uw keuzes te respecteren, maar het is mogelijk dat niet alle cookies worden vastgelegd. Als dit een probleem is, raden we u aan uw cookie-instellingen via uw browser te wijzigen; de helpfunctie van uw browser zal u vertellen hoe.

Opmerking: onze website werkt niet correct zonder essentiële / vereiste cookies. Bovendien verliest u enkele functies, voordelen en functionaliteit als u ervoor kiest om andere cookies uit te schakelen.

Hoe gaat de NABV om met mijn persoonlijke gegevens?

De NABV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Daarom hebben we een privacy statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met jouw (persoons)gegevens.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

·        ICTRecht: “Achtergrond Cookiewet“
https://www.ictrecht.nl/juridisch-advies/dossier-cookies

·        Consumentenbond: “Internet-Privacy”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

·        Consumentenbond: “Cookies”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

·        Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“
https://www.youronlinechoices.com/nl/