Statutenwijziging

Vernieuwde Statuten

Tijdens de ledenraadsbijeenkomst op 21 november jongstleden is de voorgestelde wijziging in de statuten aangenomen door de ledenraad met het noodzakelijke aantal stemmen.

De notaris heeft het besluit en de voorgenomen wijzigingen van de statuten gecontroleerd. Hierna is een nieuwe notariële akte opgesteld, met daarin de gewijzigde statuten.
(Het overzicht van de wijzigingen kun je via deze link bekijken: Gewenste wijziging statuten)
De nieuwe statuten zijn van kracht per 30 december 2020

De nieuwe statuten zijn in te zien via deze link op de NABV website onder publicaties: NABV Statuten.

Bij vragen over deze toelichting, de reglementen of de regels daarin, mail dan naar info@nabv.nl of neem contact op met het Verenigingsbureau.