Ledenraadsverkiezing

Binnenkort wordt er weer een ledenraadsverkiezing gehouden

Het bestuur stelt een selectiecommissie in die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de duur van twee jaar wordt benoemd. Het bestuur zoekt voor de functie van afgevaardigde voor de gewone leden, een kandidaat.

Leden kunnen zich schriftelijk of langs elektronische weg kandidaat stellen voor deze functie. De kandidaatstelling sluit op 24 april 2023.