We vinden integriteit en transparantie belangrijk

Het bestuur van de NABV bestaat uit zes personen. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en runnen we de vereniging zo goed mogelijk. Integriteit en transparantie vinden we belangrijk. Daarom hebben we als bestuursleden een gedragscode ondertekend die je hier kunt inzien.

Heb je een vraag voor ons, mail naar bestuur@nabv.nl.

Voorzitter

Dhr. O.A.H. Leenders

Penningmeester en vicevoorzitter

Dhr. J. van Rijn

Secretaris en vicevoorzitter

Dhr. M. van Mierlo

Algemeen bestuurslid

Dhr. V.J.M. Sinke

Algemeen bestuurslid

Mr. I. van der Kolk

Algemeen bestuurslid

Dhr. E. Wind