Begin februari informeerde de NABV jullie over Bio BB’s die in de toekomst mogelijk voor problemen kunnen zorgen met de bodem. Dat bericht maakte veel los in de airsoft community; bij airsoft organisaties maar ook bij sporters. Hoe staat het er nu voor? 

Wat is er aan de hand?
Meerdere merken Bio BB’s die in Nederland gebruikt worden voor de airsoftsport, blijken zware metalen te bevatten waaronder barium en zink. Gelukkig levert dit geen gezondheidsrisico’s op voor sporters. Maar als deze BB’s in grote hoeveelheden op de bodem blijven liggen, kan er volgens een omgevingsdienst op termijn mogelijk sprake zijn van bodemverontreiniging. Alle leden zijn hiervan op de hoogte gesteld door de NABV en organisaties hebben vervolgens maatregelen getroffen om te voorkomen dat barium en zink in de bodem komen.

airsoft-sfeer-shot-bio-bbs

Kun je nog airsoften?
Jazeker. Binnenlocaties hebben weinig gevolgen van deze stoffen in de BB’s. Buitenvelden moeten weliswaar maatregelen nemen, maar airsoften blijft ook daar mogelijk. Misschien niet met het gewicht BB dat je graag zou gebruiken, maar aan een oplossing daarvoor wordt gewerkt.

Met welke BB’s kun je airsoften?
De velden beslissen zelf welke BB’s ze toelaten omdat elk veld verschillend is. Check dus goed wat de regels zijn van het veld waar je wilt gaan spelen, of beter nog, koop je BB’s op locatie.

Wat wordt gedaan aan de ontwikkeling van BB’s?
Eerder had de NABV al 20 BB’s laten onderzoeken. De afgelopen weken hebben de organisaties een lijst gemaakt van nog eens 20 BB’s die de NABV laat onderzoeken. Organisaties kunnen deze onderzoeken gebruiken om een goede afweging te maken welke BB’s ze toestaan op hun locatie om de sportbeoefening op een verantwoorde wijze doorgang te laten vinden. De uitkomsten verwachten we over enkele weken en we hopen dat op basis van die onderzoeken de toegestane BB’s uitgebreid kunnen worden. Het kan dus zijn dat op basis van die onderzoeken de verschillende airsoft locaties aanpassingen gaan doen in BB’s die ze toestaan. Blijf de voorschriften van de airsoft locaties dus volgen en opvolgen wanneer je gaat airsoften.

Tevens treedt de NABV in overleg met fabrikanten over de aanpassing van de samenstelling van BB’s. De NABV laat uitzoeken waaraan BB’s precies moeten voldoen, zodat fabrikanten in de toekomst rekening kunnen houden met de eisen die gelden voor de Nederlandse markt.

Ook hebben we samen met de organisatoren een werkgroep opgericht die de ontwikkeling van een BB die we zorgeloos kunnen gebruiken in gang gaat zetten.

Wat wordt er verder gedaan?

  • Op veel locaties worden BB’s opgeruimd.
  • Nader bodemonderzoek
  • Juridische gevolgen verder aan het verkennen.

Airsoften kan nog steeds!
Steun de organisatoren door je te houden aan de maatregelen die op de betreffende velden gelden en blijf vooral lekker airsoften. Ze waarderen jullie komst en medewerking!

Andere vragen?
Er zijn de afgelopen weken veel vragen gesteld. Check de pagina met veelgestelde vragen als jouw vraag hier niet bij zit.