Veiligheid boven alles

Zoals bij veel sporten, geldt ook voor airsoft de nodige wetgeving. Alle bij de NABV aangesloten airsoftsport beoefenaars hanteren deze regels en zien er streng op toe dat deze nageleefd worden.

Airsoft en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gezonde uitoefening van de airsoftsport vraagt van de sportbeoefenaars om de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te leven. Daarnaast zijn eerlijkheid en fair play van groot belang. Veiligheid in acht nemend, staat de sport garant voor gezelligheid en kameraadschap.

Bij airsoft worden kwalitatief en technisch hoogstaande airsoftapparaten gebruikt. Van buiten zijn dit realistische kopieën van wapens. Maar van binnen zijn ze alleen geschikt voor het schieten met ongevaarlijke, lichte plastic balletjes (biologisch afbreekbaar).

Veiligheid staat bij airsoft altijd centraal. Oogbescherming is bij alle disciplines verplicht. Bovendien gelden er schotkrachtlimieten en een minimale schietafstand. Duidelijke instructies en uitleg worden door iedere NABV-medewerker of  gekwalificeerde organisator gegeven. Want naast realistisch en spannend, is en blijft airsoft een sport. Met respect voor het spel en elkaar.

Regels

Een van de regels is bijvoorbeeld voor het reizen met je airsoft apparaat.
Ben je eenmaal lid en wil je met je apparaat naar een vriend of teamgenoot? Dan moet je het adres waar je naar toe wilt aanmelden als privé evenement. Een privé evenement is eenvoudig aan te maken door naar mijn.nabv.nl te gaan en daar een event toe te voegen.

Je mag alleen met je airsoft apparaat reizen:

  • Van en naar een event
  • Van en naar een erkende handelaar
  • Van en naar de grens

Wetgeving

Per 1 januari 2013 is er nieuwe wetgeving rondom airsoft van kracht in Nederland. Hieronder vind je een deel van de Wet Wapens en Munitie die van toepassing is voor airsoftbeoefenaars. Deze tekst is bijgewerkt volgens de Circulaire Wapens en Munitie 2014 welke per 1 juli 2014 van kracht is.