Er zijn in totaal 9 bijeenkomsten (+ 1 inhaaldag), waarbij aanwezigheid verplicht* is.

De 1e bijeenkomst is op zaterdag 16 november. De overige momenten worden gezamenlijk gepland.

Instroomeisen:

  • Lid zijn van de NABV
  • In bezit zijn van je BOSS instructeurs diploma of sport instructeur diploma (niveau 2)
  • Enige jaren ervaring als airsoft speler

Deelnemersbijdrage is € 350,00 waarbij je € 100,00 retour krijgt na, het met goed gevolg, afronden van de opleiding