Veelgestelde vragen

Wet Wapens Munitie

Wat is de opdracht van de commissie Wet Wapens en Munitie?

Het in kaart brengen van problemen in het functioneren van de Wet Wapens en Munitie (inclusief onderliggende regelgeving) en het komen met voorstellen hoe die problemen opgelost kunnen worden door de wetgeving te moderniseren.

Wie zitten er in de commissie Wet Wapens en Munitie?

De commissie wordt voorgezeten door Chris van Dam. Hij zat in de Tweede Kamer namens het CDA en is nu werkzaam als rechter. Daarnaast zitten vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke organisaties in de commissie die allen iets met vuurwapens hebben: schietsportbond (KNSA), verzamelaars, museums en re-enactment (Phoenix Advisory), jagers (KNJV), traditionele schutters (KNTS) en wapenhandel (VVJS). Vanuit de overheid nemen in de commissie deel: politie, defensie, douane, OM en ministerie LNV. Ook is de enige nog actieve gerechtelijk deskundige toegevoegd aan de commissie.

Wat adviseert de commissie over nepwapens in het algemeen?

Nepvuurwapens zijn objecten die sprekend lijken op een vuurwapen, maar dat niet zijn. Tot nepwapens rekent de commissie wapens zoals werkende luchtdrukwapens die sprekend lijken op een vuurwapen (zoals een airsoft Glock) maar ook niet-wapens zoals speelgoed en ook onklaar gemaakte vuurwapens. Er zijn dus ‘nepvuurwapens’ waarop de wapenwet van toepassing is, en ‘nepvuurwapens’ waarop de wapenwet niet van toepassing is. Daardoor mag je speelgoed en een onklaar gemaakt vuurwapen hebben, maar bijvoorbeeld een airsoftwapen niet. Omdat al deze objecten te gebruiken zijn voor bedreiging of afdreiging en geen van deze objecten een hoge letselpotentie heeft (dodelijk is), stelt de commissie voor dat iedere meerderjarige in Nederland deze objecten legaal mag bezitten.

De NABV neemt hierin een ander standpunt in. Naar haar opinie wordt hiermee geen bestaand probleem opgelost, maar een bestaand probleem verergerd. Als misbruik en verkeerd gebruik van nepvuurwapens een probleem zijn, dan is de oplossing niet om het bezit ervan te legaliseren en de verkoop te vereenvoudigen.

Wat gebeurt er met dit advies van de commissie Wet Wapens en Munitie?

Het advies wordt op 20 december 2022 aangeboden aan de minister van justitie die de opdracht heeft gegeven voor het opstellen ervan. Daarna zal het -vermoedelijk- gebruikt worden als input voor het vormgeven van een nieuwe Wet Wapens en Munitie. Tot die nieuwe Wet Wapens en Munitie is opgesteld, zal de oude geldend blijven.

Wat adviseert de commissie over het bezit van airsoftwapens?

De commissie adviseert om het bezit van airsoftwapens vrij te geven en de huidige beperkingen op verkoop op te heffen. De commissie wil een einde aan de situatie dat alleen leden van de NABV een airsoftwapen mogen hebben. De commissie wil dat airsoftwapens in categorie C komen (nu categorie IV).

Wat adviseert de NABV over het bezit van airsoftwapens?

De NABV adviseert om het verbod op het bezit van deze wapens te handhaven. De NABV adviseert daarom om de wapens in categorie A te plaatsen en niet in categorie C. Categorie A maakt dat de wapens (net als nu) verboden blijven om te bezitten tenzij uit het lidmaatschap van de sportorganisatie NABV blijkt dat er een redelijk belang is om deze te bezitten.

Wat adviseert de commissie over de NABV en het verplichte lidmaatschap?

De NABV is geen voorstander van het verbieden van de activiteit ‘airsoftsport’. Als de commissie vreest dat de verkeerde mensen gebruik gaan maken van airsoftapparaten, dan kan ze beter ervoor zorgen dat de verkeerde mensen geen airsoftapparaten legaal kunnen bezitten.

De NABV pleit daarom voor een continuering van het huidige systeem: als men airsoftsport wilt beoefenen (doel) dan kan men worden vrijgesteld voor het bezit van het verboden wapen dat daarvoor nodig is (middel).

Wat is het advies over jeugdlidmaatschap?

De commissie heeft het voorstel van de NABV overgenomen om minderjarigen lid te kunnen laten worden van de NABV. Minderjarigen mogen geen airsoftwapens bezitten, maar minderjarige leden van de NABV mogen deze wel in verenigingsverband gebruiken.

Waarom is de NABV tegen de verandering die de commissie adviseert?

Nu is het bezit van airsoftwapens verboden behalve voor mensen die de airsoftsport beoefenen. Het beoefenen van de airsoftsport in verenigingsverband is een redelijk belang om vrijgesteld te zijn van dit verbod. Daarmee is het bezit van het airsoftwapen gereguleerd.

Een gevolg van het advies is dat meer mensen airsoftwapens kunnen kopen. De commissie ziet hierin een risico: verkeerd gebruik (in bos of park) en bewust misbruik (overvallen, agressie in verkeer, wapentraining criminelen). Daarom adviseert de commissie dat het gebruik van airsoftwapens (bedoeld voor airsoftsport) strikt verboden moet worden.

Iedereen moet de wapens kunnen kopen, maar iemand die ze wil gebruiken in groepsverband (>1 persoon) moet lid zijn van de NABV.

De NABV ziet geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Er zullen hooguit meer wapens gekocht worden door mensen die niet de sport willen beoefenen. Dit zal tot incidenten leiden. Daarnaast vreest de NABV voor vergunningen, verzekeringen voor locaties etc. als niet de wapen waarmee sporters de sport beoefenen, maar het beoefenen en aanbieden van de sport zelf verboden/gereguleerd wordt.

Wat zijn gevolgen van dit advies?

Het vrij geven van het bezit van airsoftwapens aan mensen die de sport niet willen of mogen beoefenen zal gevolgen hebben voor de maatschappelijke veiligheid. Het zal leiden tot meer airsoftwapens, meer incidenten en meer inzet van politie. De NABV vreest een wildgroei aan incidenten met airsoftwapens en nepwapens.

Commissie adviseert: Met strafblad wél airsoftwapen, maar géén airsoftsport.

Een gevolg van het commissieadvies is dat iemand met een strafblad wél een airsoftwapen mag
kopen, maar de eerstvolgende 7 jaar geen lid mag worden van de NABV om ze te gebruiken voor
sport omdat een Verklaring Omtrent Gedrag een wettelijk eis blijft.

Commissie adviseert: Schieten in achtertuin mag altijd, maar alleen in je eentje.

Een gevolg van dit advies is dat iedereen in zijn achtertuin mag schieten met een AK47, HK416, Glock of 1911. Maar niet met meer dan één persoon. Zelfs niet in eigen achtertuin. De commissie adviseert om dit strikt verboden te maken en de straffen hierop zwaarder te maken.

Commissie adviseert: risico op misbruik wapens, dus reguleer legaal gebruik

Een gevolg van dit advies is dat het gebruik van airsoftwapens strikt verboden wordt omdat criminelen ze verkeerd kunnen gebruiken (o.a. wapentraining). Daarom wordt niet het bezitten of kopen van de wapens beperkt, maar het gebruiken ervan. De enige reden om nu een airsoftwapen te (mogen) bezitten in Nederland is sportbeoefening. Die activiteit maakt het bezit van deze wapens legaal. En precies die activiteit adviseert de commissie om te verbieden.

 

Wat adviseert de NABV?

Meerdere dingen:

De NABV adviseert om de wapens in categorie A te plaatsen en niet in categorie C. Categorie A maakt dat de wapens (net als nu) verboden blijven om te bezitten tenzij uit het lidmaatschap van de sportorganisatie NABV blijkt dat er een redelijk belang is om deze te bezitten. Categorie B was voor de NABV een optie, maar de politie acht dit ongewenst vanuit werkdruk.

De NABV adviseert om het toetsingskader te codificeren dat de Hoge Raad gebruikt om te bepalen of een object sprekend lijkt op een vuurwapen. Dit maakt de weg vrij voor de overheid om de verkoop van onder andere speelgoed dat lijkt op vuurwapens te verbieden. Kinderen die met dit (legale) speelgoed in de openbare ruimte spelen, lopen grote risico’s door de ambtsinstructie van politieagenten wanneer een melding ‘vuurwapens’ wordt gedaan.

De NABV adviseert om de wet aan te passen zodat sportorganisaties die airsoftsport willen aanbieden, niet langer gedwongen zijn om wapenhandelaar (erkenninghouder) te worden. De NABV ziet weinig toegevoegde waarde hierin. Een kleine erkenning om airsoftwapens ter beschikking te stellen volstaat, als organisaties zijn aangesloten bij de NABV.

De NABV adviseert dat minderjarige leden airsoftwapens ter hand gesteld kunnen worden, als het sportbeoefening in verenigingsverband betreft. De NABV acht ongewenst dat minderjarigen airsoftwapens bezitten en acht het bijzonder ongewenst dat minderjarigen bij wapenhandelaars en schietsportcentra met AK47 en M4’s feesten en partijen kunnen gaan doen als zijnde ‘recreatie’.

De NABV adviseert om gelblasters te classificeren als airsoftapparaten. Gelblasters zijn airsoftwapens die zijn aangepast voor een landen waar airsoftsport met harde projectielen vanuit de wet verboden is.

De NABV adviseert een verbod op het bezit en verkoop van zeer zware luchtdrukwapens die “dwars door iemand heen kunnen schieten” volgens de commissie WWM. De commissie wil hierop geen beperkingen, terwijl staatssecretaris van Justitie dhr. Dijkhoff eerder al aan de kamer communiceerde over zijn besluit deze wapens met een hoge letselpotentie te verbieden.

 

Lidmaatschap FAQ

Hoeveel bedraagt de contributie in 2022?

Het is de NABV in voorgaande jaren gelukt om de contributie van 84 euro naar 72 euro te brengen.
Ook in 2022 wordt er géén inflatiecorrectie toegepast.

De administratieve druk is in de loop der jaren toegenomen en vanaf 2022 zal extra aandacht worden gegeven aan nieuwe leden.
Dit betekent dat voor nieuwe leden vanaf 1 januari 2022 bij inschrijving eenmalig €15,- inschrijfkosten worden berekend.

Wanneer kan ik lid worden van de NABV?

Voor het lidmaatschap van de NABV is de minimumleeftijd van 18 jaar en dient er een VOG (profiel schietsport) te worden overlegd.
Zie ook de pagina’s met alle informatie over het NABV lidmaatschap.

Ik heb een vuurwapenverlof, is het dan nog nodig om NABV lid te worden?

Ja. Airsoftapparaten (AA’s) vallen binnen de WWM onder cat. 1 sub 7 en hierdoor is het niet mogelijk om alleen met een vuurwapenverlof de AA’s voorhanden te mogen hebben. Je moet dus ook NABV lid worden.

Bij het aanvragen van het lidmaatschap is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht, maar bij verlenging van je NABV lidmaatschap mag een gewaarmerkte kopie van een geldig Verlof, een geldige Erkenning of een geldige Ontheffing ook.

Welke stappen moet ik doorlopen om lid te worden van de NABV?

Als je lid wilt worden doorloop je de volgende stappen:

 • Registreer via de website (geen registratiemail ontvangen? Meld het via secretariaat@nabv.nl)
 • Inloggen op Mijn NABV en een eigen wachtwoord instellen
 • Pasfoto uploaden en VOG aanvraag starten
 • Van de dienst Justis ontvang je instructies voor het aanvragen van de VOG
 • De VOG ontvang je, na circa 4 weken, per post van dienst Justis
 • Stuur de VOG per post naar: NABV, Postbus 123, 4190 CC, Geldermalsen
 • De NABV zal na ontvangt van de VOG een bevestiging sturen
 • De contributie kan nu betaald worden via Mijn NABV
 • De eerste vrijdag na het betalen van de contributie wordt de pas gemaakt en verzonden
 • De pas ontvang je enkele dagen later via de post

Ik heb me geregistreerd maar geen mail ontvangen.

De mail voor de activering wordt automatisch gegenereerd. Als je de mail niet hebt ontvangen (controleer ook de spam-map van je e-mail account) verzoeken we je dit te melden aan secretariaat@nabv.nl, onder vermelding van je naam en geboortedatum. Wij sturen je dan je relatienummer toe, zodat je in kunt loggen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Wanneer je je wachtwoord bent vergeten kun je opnieuw een wachtwoord aanvragen. Je gaat hiervoor naar het inlogscherm van MIJNNABV en klikt op “Wachtwoord vergeten?” Een nieuw wachtwoord wordt verzonden naar het bij ons bekende e-mail adres.

Ik wil een VOG aanvragen, hoe doe ik dat?

Vraag je VOG Schietsport alleen aan via je account op de MIJNNABV portal.
Gebruik hiervoor geen sites van externe online aanbieders, want dan betaal je vaak in delen en kom je al snel boven de €70,- voor een VOG-aanvraag.

Als je nog geen lid bent, dan meld je je eerst aan.
Lees hier meer over de lidmaatschapsaanvraag, waarbij het aanvragen van je VOG vanzelf in de aanmeldprocedure voorbij komt.

Ik heb de VOG via de button aangevraagd maar nog geen reactie gehad.

Verzoeken voor een VOG aanvraag zetten we binnen 5 dagen door naar dienst Justis. Heb je 5 dagen na aanvraag nog steeds geen mail ontvangen van dienst Justis dan is er mogelijk wat verkeerd gegaan met de aanvraag.

Stuur in dat geval een email naar secretariaat@nabv.nl voorzien van je naam, geboortedatum en relatienummer. Wij zullen dan een nieuwe aanvraag voor je starten.

Ik heb mijn VOG ontvangen. Wat moet ik er nu mee doen?

Stuur de originele VOG in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar de NABV. Ons postadres is:
Secretariaat NABV
Postbus 123
4190 CC  Geldermalsen

Ik heb mijn VOG al verstuurd, is deze al aangekomen?

De postbus wordt 2 x per week geleegd en dan worden ook de binnengekomen VOG’s verwerkt. Na verwerking ontvang je meteen bericht.

Kan ik mijn VOG terug krijgen?

Dat kan. Als je je VOG na verwerking retour wil ontvangen, stuur dan een voldoende gefrankeerde retourenvelop mee met je VOG.

Heb je dit niet gedaan en is je VOG al verwerkt, dan wordt deze vernietigd.
De NABV vernietigd alle VOG’s 1 maand na ontvangst.

Ik wil betalen, hoe doe ik dat?

Zodra de VOG is verwerkt ontvang je hiervan bericht met daarin ook het verzoek om de contributie te betalen. Je kunt de contributie voldoen door in te loggen in MIJNNABV en te betalen middels iDeal, PayPal of overboeking.

Het contributiejaar is al begonnen, betaal ik als nieuw lid voor het hele jaar?

De contributie bedraagt € 72.- per jaar; omgerekend komt dit neer op € 6,00 per maand.

Word je later in het kalenderjaar lid, dan betaal je lidmaatmaatschap voor de resterende maanden van het contributiejaar. Hierbij is ook het tijdstip van belang; als je vóór de 15e van de maand de contributie betaalt, dan betaal je ook de huidige maand. Als je op of na de 15e van de maand betaalt, wordt de huidige maand niet meer meegerekend.

De inschrijfkosten van €15,- voor nieuwe leden blijven gelijk, ongeacht het moment waarop je lid wordt.

Kan ik mijn lidmaatschap tijdelijk opzeggen of pauzeren?

Nee, dat is niet mogelijk. Pauzeren of tijdelijk opzeggen kan niet.

Als je op 1 januari lid bent, dan betaal je contributie voor het hele jaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Je lidmaatschap beëindigen kan wel, maar let op: dat is dan voor het vólgende verenigingsjaar.
Voor meer informatie: https://www.nabv.nl/lidmaatschap/opzeggen/

Als ik geen contributie voor het nieuwe jaar betaal, zeg ik dan automatisch op?

Nee, als je niet zelf opzegt, dan wordt je lidmaatschap automatisch verlengd en ben je voor het volgende lidmaatschapsjaar contributie verschuldigd.

Opzeggen van je lidmaatschap kan tot 4 weken voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. De uiterste datum van opzegging is 3 december.

Opzeggen kan alleen:
– per email naar secretariaat@nabv.nl,
– via MIJN NABV, door in het Dashboard op de knop Opzeggen te klikken, of
– per aangetekende brief aan Secretariaat NABV, Postbus 123, 4190 CC, Geldermalsen

Let op dat je een bevestiging krijgt van je opzegging! Als je die niet ontvangt, neem dan even contact op met het secretariaat.

Ontvangen wij je opzegging ná 3 december, dan ben je te laat met opzeggen voor het nieuwe verenigingsjaar.
In dat geval wordt je lidmaatschap beëindigd per eerstvolgende mogelijkheid (het volgende verenigingsjaar).
Dit houdt in dat je dan nog een jaar lid bent van de NABV en dus ook contributie-plichtig bent.

Meer informatie hierover kun je lezen op : https://www.nabv.nl/lidmaatschap/opzeggen/

Als je geen NABV lid bent, mag je geen airsoftapparaten meer voorhanden hebben.

Ook mag je niet meer deelnemen aan airsoftevenementen in Nederland.

Ik wil mijn lidmaatschap beëindigen.

Let op: de uiterste datum van opzegging is 3 december van het lopende kalenderjaar.

Opzeggen kan alleen:
– per email naar secretariaat@nabv.nl,
– via MIJN NABV, door in het Dashboard op de knop Opzeggen te klikken, of
– per aangetekende brief aan Secretariaat NABV, Postbus 123, 4190 CC, Geldermalsen

Let op dat je een bevestiging krijgt van je opzegging! Als je die niet ontvangt, neem dan even contact op met het secretariaat.

Ontvangen wij je opzegging ná 3 december, dan ben je te laat met opzeggen voor het nieuwe verenigingsjaar.
In dat geval wordt je lidmaatschap beëindigd per eerstvolgende mogelijkheid (het volgende verenigingsjaar).
Dit houdt in dat je dan nog een jaar lid bent van de NABV en dus ook contributie-plichtig bent.

Meer informatie hierover kun je lezen op : https://www.nabv.nl/lidmaatschap/opzeggen/

Als je geen NABV lid bent, mag je geen airsoftapparaten meer voorhanden hebben.

Ook mag je niet meer deelnemen aan airsoftevenementen in Nederland.

Lidmaatschapspas FAQ

Ik heb mijn contributie betaald, maar geen ledenpas ontvangen, hoe kan dit?

Controleer eerst even of je adresgegevens juist zijn.
Zijn je adresgegevens gewijzigd en zie je dit niet terug, dan is je ledenpas naar het oude adres verzonden.
Ook ontvang je geen nieuwe ledenpas als jouw VOG verlopen is.
Vraag een nieuwe aan via jouw account.
Staat er bij je VOG aanvraag dat deze in behandeling is, stuur dan het secretariaat even een mailtje.
Zij kunnen een nieuwe aanvraag voor je doorsturen.

Vraag je VOG Schietsport alleen aan via je account op de MIJNNABV portal.
Gebruik hiervoor geen sites van externe online aanbieders, want dan betaal je vaak in delen en kom je al snel boven de €70,- voor een VOG aanvraag.

Wanneer ontvang ik mijn ledenpas voor het nieuwe jaar?

Na verlenging van je lidmaatschap en de ontvangst van de contributiebetaling voor het nieuwe verenigingsjaar wordt je ledenpas aangemaakt en verzonden.

Ik ga verhuizen. Moet ik nu een nieuwe pas aanvragen?

Als je verhuist is het noodzakelijk om een nieuwe pas aan te vragen. Op de pas staat namelijk je woonadres vermeld. Alleen op het adres vermeldt op de pas mogen airsoftapparaten worden opgeslagen.

Je dient voor het doorgeven van de adreswijziging eerst in te loggen in MIJNNABV. Je klikt daarna op de menubutton “Mijn profiel” en vervolgens op de button “wijzigen” naast het huidige adres.

Je hoeft hier enkel de postcode en het huisnummer van je nieuwe adres in te voeren; de rest van de gegevens worden vanzelf aangevuld. Wel is het noodzakelijk een poststuk met daarop je naam en nieuwe adres te uploaden, als bewijs van adreswijziging.Dit moet een poststuk van de gemeente of belastingdienst zijn. Andere documenten worden niet geaccepteerd! Ook is het mogelijk om in te loggen met je DigID op mijn.overheid.nl en een schermafdruk te maken van je (nieuwe) adresgegevens. Dit kan uitsluitend wanneer de gegevens al door de gemeente zijn verwerkt.

Nadat we de adreswijziging hebben ontvangen zal deze door het secretariaat worden verwerkt. Je ontvangt dan per e-mail een brief ter bevestiging van je lidmaatschap.

Daarna dien je de ledenpas te vernietigen (in 4 stukken te knippen) en een foto te mailen van de vernietigde pas naar secretariaat@nabv.nl. Zodra wij deze ontvangen hebben zullen we de ontvangst bevestigen en wordt de nieuwe ledenpas aangemaakt en verzonden.

Indien je verhuist naar het buitenland is lidmaatschap van de NABV niet meer noodzakelijk en kun je het lidmaatschap beëindigen . Indien je dan een bewijs van emigratie naar secretariaat@nabv.nl mailt, zullen wij de resterende contributie terugbetalen.

Ik ben mijn pas verloren / mijn pas is gestolen / mijn pas is kapot.

Pas verloren of kapot
Als de NABV pas bent verloren of indien deze onherstelbaar beschadigd is geraakt, dien je een nieuwe pas aan te vragen. De kosten hiervoor bedragen €10, welke je via de portal dient te voldoen. Zodra de betaling is ontvangen, wordt de eerstvolgende vrijdag een nieuwe pas aangemaakt.

Pas gestolen
Indien de NABV pas is gestolen, dien je hiervan aangifte te doen bij de politie. Het proces-verbaal kun je vervolgens mailen naar secretariaat@nabv.nl. Wij zorgen er dan voor dat de eerstvolgende vrijdag kosteloos een nieuwe pas wordt aangemaakt. Indien je niet beschikt over een proces-verbaal worden er €10 kosten voor een nieuwe pas berekend, welke je via de portal dient te voldoen.

Belangrijk: je dient te allen tijden een geldige NABV pas te kunnen overleggen als bewijs van lidmaatschap.

Ik heb mijn adreswijziging doorgegeven, maar geen nieuwe ledenpas ontvangen?

Nadat jouw adreswijziging door ons is goedgekeurd, ontvang je hiervan de bevestiging per email. Daarbij zit het document waarmee je kunt aantonen dat je op het nieuwe adres gemachtigd bent om airsoftapparaten te houden. Deze bevestigingsbrief is 3 weken geldig.

In dat bevestigingsbericht word je gevraagd om een foto van jouw in-vieren-geknipte (huidige/oude) ledenpas te mailen naar secretariaat@nabv.nl.
Zodra zij dit bewijs hebben ontvangen, kan er opdracht gegeven worden voor het aanmaken van een nieuwe ledenpas.

Hoe weet ik of een lidmaatschapspas geldig is?

Je kunt de geldigheid van een lidmaatschap controleren door het relatienummer in te voeren op : https://mijn.nabv.nl/portal/controle

controleren geldigheid lidmaatschap

Airsoft apparaten FAQ

Wat zijn er voor airsoftapparaten? Is daar verschil in?

Airsoftapparaten zijn er in veel verschillende soorten. In veel gevallen zijn de ontwerpen gebaseerd op bestaande wapens van vroeger en nu. Daarnaast is er onderscheid in de technische werking.

APPARATEN OP GAS

Bij dit soort apparaten kan er semi-automatisch of automatisch worden geschoten. Echter niet alle airsoftapparaten op gas zijn automatisch. Ook zijn er zogenaamde blow-backmodellen (GBB), die een achterwaartse druk geven waardoor het lijkt of u een echt wapen afvuurt. De meeste gasreplica’s moeten worden bijgevuld na ongeveer 60 schoten.

ELEKTRISCHE APPARATEN

Deze apparaten gebruiken een batterij die u zelf kunt opladen. Een kleine elektromotor drijft een vernuftig mechanisme aan waardoor er intern luchtdruk opbouwt, welke vrij komt bij het overhalen van de trekker. De hoeveelheid schoten die u kunt lossen met één batterij is veel hoger dan met gas en verschilt per batterij

SPRING GUNS

Dit is een airsoftapparaat dat elke keer voor ieder schot eerst handmatig moet worden overgehaald. Bij het overhalen van het apparaat spant een veer. Als deze veer losgelaten wordt met behulp van de trekker, veroorzaakt de veer luchtdruk die de BB (het biologisch afbreekbaar projectiel) uit de loop van apparaat blaast.

Ik wil mijn AA verkopen, mag dat zomaar?

Het is toegestaan je airsoftapparaten te verkopen of over te dragen waarbij je echter wel een paar spelregels moet volgen. Hiervoor is een handig document beschikbaar op de downloadpagina: ParticuliereVerkoopFAQ (pdf).

Tijdens de jaarlijkse Airsoftmarkt in het Nationaal Airsoft Centrum is er een tweedehands markt, waar leden hun AA’s en gear kunnen aanbieden.
Online kun je je AA en/of gear te koop zetten via forum.nabv.nl , het forum door en voor leden.
Ook is er de Airsoft Marktplaats waar je makkelijk en snel je airsoft replica en gear kan kopen en verkopen.

Waar kan ik mijn AA en/of airsoft gear verkopen?

Tijdens de jaarlijkse Airsoftmarkt op in het Nationaal Airsoft Centrum is er een tweedehands markt, waar leden hun AA’s en gear kunnen aanbieden.
Online kun je je AA en/of gear te koop zetten via forum.nabv.nl , het forum door en voor leden.
Ook is er de Airsoft Marktplaats waar je makkelijk en snel je airsoft replica en gear kan kopen en verkopen.

Alle leden hebben toegang tot het NABV forum – forum.nabv.nl .
Op het forum vind je de NABV Markt met subforum ’te koop aangeboden’.
Hier kun je je AA te koop aanbieden, maar ook je gear proberen te verkopen of kijken of je zelf een mooie slag kunt slaan voor een tweedehands AA.
Als je naar iets specifieks op zoek bent, dan kun je dit aangeven bij ’te koop gezocht’.

Ook kun je op het forum terecht voor discussies over diverse airsoftgerelateerde onderwerpen, zoals techniek of het airsoften in je gemeente. Ook kun je hier vragen stellen aan de ledenraad.

Ik heb vragen over importeren en/of reizen met AA’s

Raadpleeg hiervoor het document DouaneFAQ (pdf)

Wat moet ik doen met kapotte delen van airsoftapparaten?

Je kunt de externe delen die het uiterlijk van het apparaat bepalen, zoals buitenloop en body in stukken zagen of met een hamer in stukken slaan voordat je deze als oud metaal inlevert. Hierdoor worden ze onherkenbaar en zijn niet meer voor afdreiging te gebruiken.
Daarnaast kun je kapotte airsoftapparaten eventueel ook bij de politie inleveren. Maak hiervoor wel vooraf een afspraak!

Mag ik mijn airsoftapparaten houden als ik mijn lidmaatschap op zeg?

Nee, met het opzeggen van het lidmaatschap (per eind van het jaar) vervalt ook de ministeriële vrijstelling om airsoftapparaten voorhanden te mogen hebben.

Als je geen NABV lid bent, mag je geen airsoftapparaten meer voorhanden hebben.

Ook mag je niet meer deelnemen aan airsoftevenementen in Nederland.

Hoe moet ik mijn airsoft apparaten thuis bewaren?

Opslag van je replica’s / airsoft apparaten

Airsoftapparaten moet je thuis opslaan in een deugdelijke opslag met sluitwerk.
Dit mag een kluis zijn maar ook bijvoorbeeld een kast, zolang deze maar deugdelijk afgesloten kan worden, zodat airsoftapparaten niet direct voor bedreiging of afdreiging gebruikt kunnen worden.

Thuis onderhouden en testen mag (mits uit het zicht van omwonenden)

Evenementen FAQ

Wat is het verschil tussen een privé evenement en een open evenement?

Dat leggen we je hier graag uit.

Is het toegestaan thuis of op eigen terrein te trainen?

Thuis en op eigen terrein trainen is in principe toegestaan. Als je lid bent natuurlijk, met een geldige ledenpas.
De regels voor het thuis of op eigen terrein trainen:

THUIS TRAINEN:

 1. Thuis inpandig (binnen) trainen is altijd toegestaan.
  Om in huis te trainen hoeft geen evenement te worden aangemaakt.
 2. Thuis in de tuin trainen is toegestaan, als het niet zichtbaar is vanaf de openbare weg én na overleg met de buren. Voor het trainen in de (achter)tuin moet wel een privé evenement worden aangemaakt.

TRAINEN OP EIGEN TERREIN:

 1. Als het terrein zichtbaar is en/of toegankelijk vanaf de openbare weg moet er toestemming gegeven worden door Bijzondere Wetten.
 2. Het terrein moet helemaal afgesloten zijn.
 3. BB’s kunnen niet vanaf het terrein op de openbare weg terecht komen (en personen kunnen verwonden).
 4. De trainingsdag moet als evenement bij de NABV zijn aangemeld.
 5. Alle spelers moeten lid zijn van de NABV of als introducé zijn aangemeld.
 6. Er mogen maximaal 20 deelnemers zijn.
 7. De training gebeurt op niet-commerciële basis.

Hoe meld ik een introducé aan?

Je kunt een introducé aanmelden via de mijnnabv portal. Daar kom je vanzelf als je hier op de website bij het door jou gekozen evenement op de knop ‘meld introducé aan’ klikt.

Via de knop “Introducé aanmelden” kun het verzoek voor een introducé verklaring indienen. Je krijgt dan de mogelijkheid om de verklaring uit te printen of op te slaan. Let op dat je dit venster niet afsluit, want je hebt later niet meer de mogelijkheid dit te doen.
Zorg dat de introducé zijn verklaring tijdens het evenement bij zich heeft.

Voor introducees gelden volgende regels:
– Elk NABV lid mag maximaal 2 introducees per evenement meenemen
– Iemand mag maximaal 6x per jaar mee doen als introducé
– Een introducé mag maar 1 vrijstelling per keer open hebben staan.

Hoe moet ik mij als buitenlandse introducé aanmelden?

Je kunt jezelf als buitenlandse introducé aanmelden via de website. Ga naar het gewenste evenement en druk op de knop “REQUEST EXEMPTION”. Hier kun je dan je gegevens invullen waarna je via email de uitnodiging krijgt. Zorg dat je deze uitnodiging tijdens je bezoek aan Nederland bij je hebt.
Deze uitnodiging is anders dan de Nederlandse introducé verklaring en biedt de buitenlandse speler de mogelijkheid om al vanaf de tweede dag voor, tot en met de tweede dag na een evenement in Nederland te zijn. Hierdoor is het verblijf flexibeler geregeld dan volgens de normale introducé regeling.

I don’t officially live in the Netherlands, how can I play as a foreign player?

If you live outside of the Netherlands, you are required by Article 17e of the Dutch Gun Regulations to fill out and bring an exemption request form to the event you want to attend.

To download this form, you need select the button ‘REQUEST EXEMPTION’ at the page of the event you want to attend. Select your event in the event overview on the ‘evenementenpagina‘.

With this form you have a permit for two days before the event, untill two days after the event. This gives you a bit more flexibility around presence than as standard Dutch introduction.

Please transport your airsoft guns in closed gun cases or gun bags and keep the form (Request Exemption) with you at all times during your visit. If stopped by Dutch Customs or Dutch Police it is only mandatory to mention that you transport airsoft guns if they are about to search your vehicle.

Diversen FAQ

Wat is Joulecreep?

Mondingsenergie
Airsoft apparaten worden voor events gekeurd door de Marshalls. Je schiet een test-BB uit je apparaat door een chronometer. De display toont wat de snelheid is waarmee de BB de loop verlaat. Die snelheid geven we weer in FPS (feet per second). De BB waarmee getest wordt, heeft al vele jaren hetzelfde gewicht: 0,20 gram. Bij de FPS-test willen we eigenlijk niet de snelheid van de BB weten, maar de impact die de BB heeft. Dus de energie die de BB in zich heeft. Dit noemen we ook wel de mondingsenergie. Die energie geven we weer in joule.

Onbedoeld meer energie
De laatste jaren zijn er niet alleen nieuwere, efficiëntere materialen en systemen op de markt gekomen maar ook zwaardere BB’s. Daardoor kan het zijn dat je apparaat (onbedoeld) meer energie meegeeft aan zwaardere BB’s dan aan lichte BB’s.

Voorbeelden: 
 • Je assault rifle kan met een BB van 0,20 gram netjes 1,20 Joule registreren, maar met een BB van 0,25 gram ineens 1,35 Joule;
 • Je sniper rifle die met 500 fps een 0,20 grams BB schiet, brengt 2,32 Joule over op die BB. Met een BB van 0,30 gram kan dat al oplopen naar 2,6 Joule en bij een 0,40 gram zelfs nog verder richting de 3,00 Joule.

Dit fenomeen van (onbedoeld) meer energie toevoegen aan BB’s dan waarmee getest wordt, noemen we Joulecreep.

Wolverine Airsoft heeft een filmpje gemaakt waarin Joulecreep ook in beeld wordt uitgelegd (Engels) https://www.youtube.com/watch?v=tJbX35EXK9I

Mag ik met mijn replica op social media?

Over het gebruik van foto’s van op social media bestaat veel discussie. Bij het posten van foto’s en video’s over de airsoftsport is het nóg belangrijker om goed na te denken over wat je wel en vooral ook niet openbaar op social media post. Airsoftapparaten lijken zoveel op wapens dat hier verwarring over zou kunnen ontstaan.

Dit zijn de richtlijnen zodat jij op een veilig en verantwoord je toffe sport promoot op social media:

Do’s
 • Ga verantwoordelijk om met het gebruik van airsoftfoto’s op social media: ben je ervan bewust dat de gelijkenis met een echt wapen op beeld groot is;
 • Houd de algemene regels zoals deze voor Airsoft gelden in acht;
 • Laat duidelijk zien dat het om Airsoft gaat;
 • Vermeld dat het om Airsoft gaat, bij voorkeur in titel, comment en hashtags;
 • Denk erover na welke emoties/reacties een foto kan uitlokken; bij twijfel niet posten.
Don’ts
 • Gebruik niet de term wapen of gun maar gebruik de correcte termen airsoftapparaat of replica;
 • Verwijs in je post niet naar vuurwapens;
 • Doe niet alsof het airsoftapparaat een echt wapen is;
 • Richt je airsoftapparaat nooit op personen of jezelf;
 • Gebruik geen titels, comment of hashtags die misleidend zijn en/of refereren naar echte wapens.
Gebruik bij het posten van airsoftgerelateerde foto’s altijd je gezond verstand om problemen te voorkomen. 

 

Ik wil organisator te worden, wie kan mij daarbij helpen?

Ben je van plan om organisator te worden, of wil je een terrein voor airsoft gaan exploiteren?

Stuur ons dan een berichtje met je vragen en gegevens via het contactformulier, of met een email naar: info@nabv.nl , dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe duur is het om te trainen in het Nationaal Airsoft Centrum – NAC?

Je bezoek aan het NAC is gratis, zowel voor geïnteresseerden, introducées als leden.

Waar vind ik mijn relatienummer / lidmaatschapsnummer / lidnummer ?

Deze staat vermeld op de ledenpas of, als je nog in de aanmeldprocedure zit, kun je deze in eerste aanmeldingsmail terugvinden.
Eventueel kun je ook mailen naar secretariaat@nabv.nl