Menu
Over Airsoft

Anno 2013!

 

De Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) is opgericht in 2004 en statutair op 31 maart 2005, met als doel het doen beoefenen van de airsoftsport in al zijn verschijningsvormen, het promoten en bevorderen van de belangstelling voor de airsoftsport in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van allen die in Nederland de airsoftsport beoefenen. De NABV is het aanspreekpunt voor diverse (overheids)instanties en wordt door allen gezien als de Nederlandse bond voor de airsoftsport.

Inmiddels is de hoofdprioriteit die de NABV als doel had gesteld - om airsoftapparaten te reguleren in Nederland - behaald. De sportbeoefenaars kunnen sinds 15 januari 2013 door middel van goede regulering (zonder afbreuk te doen aan de kernwaarden), de airsoftsport in Nederland beoefenen.