Menu
Over Airsoft

Veiligheid

veiligheid-voorop
 
Airsoft en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een gezonde uitoefening van de airsoftsport vraagt van de sportbeoefenaars om de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te leven. Daarnaast zijn eerlijkheid en fair play van groot belang. Veiligheid in acht nemend, staat de sport garant voor gezelligheid en kameraadschap.

Bij airsoft worden kwalitatief en technisch hoogstaande airsoftapparaten gebruikt. Van buiten zijn dit realistische kopieën van wapens. Maar van binnen zijn ze alleen geschikt voor het schieten met ongevaarlijke, lichte plastic balletjes (biologisch afbreekbaar). Veiligheid staat bij airsoft altijd centraal. Oogbescherming is bij alle disciplines verplicht. Bovendien gelden er schotkrachtlimieten en een minimale schietafstand. Duidelijke instructies en uitleg worden door iedere NABV-medewerker of  gekwalificeerde organisator gegeven.

Want naast realistisch en spannend, is en blijft airsoft een sport. Met respect voor het spel en elkaar.

Download het veiligheidsregelement (pdf) hier. Meer richtlijnen zijn te vinden op de downloadpagina.